AddThis Social Bookmark Button

sem cover1

 

Szellemi élet a Szemináriumban

 

A papképzés szerves részét képezik a teológiai tanulmányok. Céljuk az, hogy a leendő lelkipásztorok majdani híveik üdvösségre vezetése érdekében egyre mélyebb ismereteket szerezzenek az isteni misztériumokról (vö. Pastores dabo vobis, 51).

Intézetünkben a papképzés hat éves. A negyedik év után ‑ a diakónusszentelés előtt ‑ a papnövendékek egy évre hivatástisztázó/pasztorális gyakorlatra mennek, ahol egy plébános segítségével a gyakorlati lelkipásztorkodás kihívásaival ismerkedhetnek meg.

A tanrend összeállításánál mindenekelőtt az Apostoli Szentszék nagyszemináriumokban történő oktatással kapcsolatos rendelkezéseihez igazodunk, megfelelő hangsúlyt fektetve a filozófiai alapképzésre, illetve a teológia egyes ágazataira. Figyelembe vesszük az egyetemi szintű teológiai oktatással kapcsolatos egyházi előírásokat is, mivel intézetünk a Pápai Lateráni Egyetem Teológiai Karának affiliált intézménye (1996). A képzés végén növendékeink teológiai bakkalaureátusi diplomát kapnak a római Pápai egyetemtől. Oktatói tevékenységünk megfelel az érvényben lévő állami előírásoknak is, mivel az oktatás 2008-tól a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának Római Katolikus Pasztorálteológiai Intézetében zajlik, és követi a bolognai-rendszer szerinti oktatást: négy év alapképzés, két év mesteri, teológiai licenciátus, illetve mesteri diploma.

A Tisztelt Érdeklődő honlapunkon részletesebben tájékozódhat erről a képzési folyamatról: az oktatott tárgyakról, oktatókról stb. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni ahhoz, hogy a Megtestesült Bölcsességről elnevezett intézetünkből szellemileg a kor kihívásainak megfelelően felkészült papokat képezzünk Egyházunk számára.

 

Dr. Székely Dénes