Hírek

DSC 1213 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pasztorál-teológiai Intézet Aula Magna-ja adott otthont az immáron ötödik alkalommal megrendezett Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferenciának, melynek témája: Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban. A konferencia 6 blokkban, összesen 12 előadást foglalt magában, nemzetközi teológusokkal, történészekkel valamint a BBTE Katolikus Teológiai Kar tanáraival karöltve.

Bővebben: Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban

NTTK 2014 logo A4 

Március 28-29 között kerül megrendezésre Intézetünkben az V. NTTK, melynek témája: Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban. Az előadások témáit az alábbiakban olvashatják:

Bővebben: Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencia

DSC 0047 

Az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola keretében Msgr. Marton József nagyprépost-dékán tartott előadást Nagy Komstantinról és a milánói rendelet hatásairól.

képek a galériában és a facebook-on 

DSC02925-001 

Az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola keretében, ezen estén, két páratlan, unikumnak is nevezhető kötet bemutatására került sor, melyet Ft. Dr. Diósi Dávid, Szemináriumunk vicerektora hívott létbe, állított össze. A prezentálásra szánt – az Adventus Domini-Úrjövet és az Ero Cras címmel illetett könyveket – OBERMÁJER Ervin ötödéves, és BOJTOR Attila György, negyedéves kispapok ismertették. Mindezek előtt excellenciás és főtisztelendő JAKUBINYI György érsek atya tartott előadást Advent lelkiségéről, és gyerekkori élményeiből osztott meg néhányat.

képek a facebook-on és a galériában

Bővebben: Holnap veletek leszek... könyvbemutató

NEWSPAPERS AJANLOA Szent István Társulat (Budapest) és a Verbum Kiadó (Kolozsvár) közös gondozásában megjelent Adventus Domini – Úrjövet Az advent története, szokásai és lelkisége (szerkesztő: Diósi Dávid) és ERO CRAS Az ó-antifónák története és magyarázata (szerkesztő: Diósi Dávid) című kötetek előadásokkal egybekötött bemutatójára kerül sor. Helyszínek: Kolozsvár, december 4., szerda, 17 óra, A kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetségének díszterme, Szentegyház (I. Maniu) utca 2. szám, I. emelet. A könyveket bemutatja: Dr. Gábor Csilla SSS egyetemi tanár (BBTE) Előadások: Az adventi liturgia szépsége (Dr. Diósi Dávid szerkesztő, egyetemi adjunktus, BBTE) Advent Máriával (Dr. Bodó Márta, a Keresztény Szó/Vasárnap főszerkesztője). Gyulafehérvár, december 6., péntek, 20 óra. A könyveket bemutatja: Bojtor Attila-György és Obermájer Ervin-István kispap. Előadás: Adventi lelkek vagyunk! (Dr. Jakubinyi György érsek). Székelyudvarhely, december 12, csütörtök, 19 óra, a Lisieux-i Kis Szent Teréz plébánia nagyterme, Forrás utca 2. szám. A könyveket bemutatja: drd. Botár Gábor helyi plébános Előadások: Az adventi liturgia szépsége (Dr. Diósi Dávid szerkesztő, egyetemi adjunktus, BBTE), A Messiás-várás hármas dimenziója (Dr. Gagyi Katinka tanár, Székelyudvarhely). Csíksomlyó, December 20, péntek, 18:30 perc Csíksomlyói ferences kolostor, Szék útja 148. szám. A könyveket bemutatja: msgr. Tamás József általános helynök, segédpüspök Előadások: Az adventi liturgia szépsége (Dr. Diósi Dávid szerkesztő, egyetemi adjunktus, BBTE), Az advent lelkisége (Ilyés Zsolt plébános, Csíkszentlélek), A Messiás-várás hármas dimenziója (Dr. Gagyi Katinka). A bemutatót követően lehetőség nyílik a jelenlévő szerzőkkel való beszélgetésre és dedikálásra. A könyvek a helyszínen 30 %-os kedvezménnyel megvásárolhatók.

Bővebben: Diósi Dávid két legújabb könyvének bemutatói

A Hit Évének rendezvényei keretében a II. Vatikáni Zsinat fontosságáról és eredményeiről, illetve kihívásairól próbált képet adni az a konferencia, amit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezett a Püspöki Palota dísztermében 2013. október 19-én, szombaton. Az eseményen a kolozsvári Babeș Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának tanárai tartottak előadásokat, köztük dr. Oláh Zoltán tanár úr,  Hinni és szilárdan állni - a hit szerepe a Bibliában címmel.

dsc01908 

Ft. András István prefektus üdvözlő gondolatai a szeminaristák számára

Bővebben: Valóban Isten hozott benneteket

dsc01906 

Dr. Holló László rektor atya ünnepélyes évnyitó beszéde

Bővebben: A pap először legyen ember...

dsc01920 

 Ft. Dr. Székely Dénes tanulmányi igazgató úr ünnepi beszéde

Bővebben: Age, quod agis!

dsc01906 

2013 szeptember 29-én délután hivatalosan is megnyitották Intézetünk elöljárói a 2013-2014-es akadémiai tanévet. Az ünnepélyes vesperás elmondása után bemutatkoztak Intézetünk új elöljárói is, majd dr. Székely Dénes tanulmányi igazgató és dr. Marton József dékán biztatták a kispapokat a felelősségteljes papságra való készülésre. Végezetül az Érsek atya "koronázta meg" együttlétünket.

képek a facebook-on és a galériában