AddThis Social Bookmark Button

cover felv

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók - 2017.

Papképzés – Pasztorális szak 

 

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók a gyulafehérvári Papnevelő Intézetben

 

A történelemből tudjuk, és szent hitünk is azt tanítja, hogy kétezer évvel ezelőtt maga Jézus Krisztus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Ezt a megszentelő feladatot bízta Pünkösdkor az Egyházra. Napjainkban, a világ különböző részein, szemináriumokban készülnek az ifjak erre a különleges szolgálatra, életformára.
A „seminarium” latinul csemetekertet jelent, az a hely, ahol az Úr hívó szavát meghalló ifjú hét év alatt Krisztus papjává, az Egyház szolgájává fejlődik. Gyulafehérvári szemináriumunk élő közösség, ahol életerős és vidám fiatalok imádkoznak és tanulnak együtt, várva a pillanatot, amikor bemutathatják a Legszentebb Áldozatot!
János evangéliumában olvassuk, hogy a kereső tanítványok, amikor először találkoztak Krisztussal, megkérdezték tőle: „Mester, hol laksz?” Erre Ő azt válaszolta: „Gyertek, nézzétek meg!” Az evangélium folytatja: „És aznap nála maradtak…” Arra bátorítunk tehát, kedves barátunk, ha kíváncsi vagy életünkre és Krisztus szolgája akarsz lenni, gyere bátran, légy a gyulafehérvári Papnevelő Intézet növendéke!

 

A téged váró tanárok és kispapok nevében, szeretettel köszönt:

Korom Imre, SIS rektor

Jelentkezés:

a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano Catolic, Str. Bibliotecii 3, 510009-Alba Iulia)

Jelentkezési határidő: 2017. július 16-ig

előkészítő és felvételi 2017. július 17 – 2O. között a Papnevelő Intézetben.

2017. július 17-én, hétfő este 19.00 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;

Keresztelési és bérmálási igazolás;

Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);

Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);

A plébános ajánló levele;

Saját kezűleg írt kérvény az érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve;

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának felvételi költségei: 30 RON iratkezelési és 70 RON beiratkozási díj, amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

érettségi vizsga átlaga – 50%

felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös (5) osztályzatot).

a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.

papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el; - A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül. Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: Korom Imre, Mobil: 0736-067. 058, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

részletesebb információ letölthető pdf verzióban