AddThis Social Bookmark Button

Alapképzés

I. évfolyam

1. szemeszter

 • Egyháztörténelem - Ókor (adatlap, űrlap)
 • Filozófiatörténet - Ókor
 • Logika, Gnoszeológia
 • Egyházzene
 • Latin

2. szemeszter

 • Egyháztörténelem - Középkor (adatlap, űrlap)
 • Retorika
 • Metafizika
 • Filozófiatörténet – Középkor
 • Latin

II. évfolyam

3. szemeszter

 • Héber Nyelv
 • Általános Bevezetés az Ó Szövetségbe
 • Egyháztörténelem – Újkor (adatlap, űrlap)
 • Latin
 • Kozmológia
 • Vallástan

4. szemeszter

 • Héber
 • Egyháztörténelem – Jelenkor (adatlap, űrlap)
 • Filozófiatörténet - Jelenkor
 • Pentateuchus
 • Gregorián Zene
 • Teodicea, Etika
 • Fundamentális Teológia
 • A személy feloldódása a metafizika utáni korban

III. évfolyam

5. szemeszter

 • Krisztológia
 • Általános bevezető az Új Szövetségbe
 • Görög nyelv
 • Patrológia és Patrisztika a niceai zsinatig (adatlap, űrlap)
 • A szent Liturgia
 • Általános Erkölcsteológia

6. szemeszter

 • Ekléziológia
 • Speciális Bevezető az Új Szövetségbe
 • Az Erények Erkölcsteológiája
 • Patrológia és Patrisztika a niceai zsinat után (adatlap, űrlap)
 • A Liturgikus Év

IV. évfolyam

7. szemeszter

 • Általános Katekétika
 • Az Egyház Szociális Tanítása
 • Általános Egyházjog
 • Próféták irodalma
 • Szentháromságtan

8. szemeszter

 • Bioetika
 • Speciális Katekétika
 • Teremtéstan és Eszkatológia
 • Az Evangéliumok
 • Egyházjog – Isten népe

FAKULTATIV TANTÁRGYAK

 • Német nyelv
 • Magyar Nyelv és Irodalom
 • Román nyelv és Irodalom

OPCIONÁLIS TANTÁRGYAK

 • Narratív elemzés
 • Arisztotelész és Pláton
 • Joseph Ratzinger műveinek filozófiai alapjai.
 • Hellenisztikus Kultúra
 • Keresztény Filozófia
 • Bevezetés a Kánonjogban
 • Egyháztörténelem – Szerzetesi élet (adatlap, űrlap)
 • A Római Katolikus Egyház története a XX. században, Romániában (adatlap, űrlap)
 • A lelkipásztorkodás története Erdélyben (adtlap, űrlap)
 • Pápai Primátus
 • Hellenizmus és Vallás
 • Informatika
 • Keresztény Szimbólumok
 • Alkalmazott Biblikus Tudományok
 • Szexuál Etika
 • Bevezetés a Liturgikában
 • Módszertan

Mesterképzés (Master)

V. évfolyam

VI. évfolyam