AddThis Social Bookmark Button

Az első lépések és próbálkozások Szőcs Csaba és Hajlák Attila egykori kispapok nevéhez fűződnek, akik 2006-ban a kispapok adventi- és nagyböjti gondolatait szerkesztették. Mindez egy lehetőség volt, hogy a rádió hallgatóihoz szóljanak és megajándékozzák gondolatainkkal.

A tényleges stúdió szerkesztőségének megszületése Puskás Attila nevéhez fűződik, aki Székelyudverhaly-Szombatfalván gyakorlati éves kispapként került kapcsolatba a rádióval, mindazt megszeretve és továbbadva építette a közösséget a gyulafehérvári teológián is. Puskás Attila egykori kispap így ír a születésről:

„Kispapokkal szervezett módon kétszer látogattunk el a nagyváradi Mária Rádió stúdióhoz. Családias munkaközösségre találtunk, melynek fáradozásai gyümölcseként sok krisztushívő táplálja mindennapi hitét. … dr. Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatásának napján a nagyváradi Stúdióban fejeztük ki és erősítettük meg közösen azt a vágyat, miszerint mi kispapok is szeretnénk belekapcsolódni az erdélyi Mária Rádió rendszeresen szolgáló önkéntesei közé. Amennyiben életünk kibontása ajándékozásként nyilvánul meg, akkor ennek gyümölcsei egy magasabb létdimenzióba emelik az ajándékozót és az ajándék befogadóját. Papi hivatásom egyben életem kibontását is jelenti. Úgy érzem és gondolom, hogy a szolgálat jegyében megélt önkéntességnek mély üzenete van. Sokkal több, mint az, ami a gyakorlati munka következményeként külső fórumon látszik. A belső fórumon megélt önkéntességnek a gyökere a Szűzanya szavaiban található: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” (Lk 1,38)…”

Erre a vágyra Isten maga adta meg a választ, amikor 2011. november 26-án Csodásérmű Boldogasszony elméknapján dr. Oláh Zoltán Intézetünk akkori rektora nagy ünnepélyes keretek között megáldotta az új dél-erdélyi stúdiót.