AddThis Social Bookmark Button

 hataridonaplo

Határidőnapló

2017/18-as tanév

II. félév

 

Febr. 18.

Visszaérkezés a szemináriumba (22.00 óráig)

Febr. 19.

Tanítás kezdete

Febr. 19. – 25.

Pótvizsgaszesszió

Febr. 19–24

Tömbösített opcionális: RMM3212 Septuaginta: inkulturáció és identitás: prof. dr. Martin Meiser. V. VI. évfolyamok

Febr. 28.

Tanári értekezlet

Febr. 25–Márc. 2.

Tömbösített opcionális: RMM2210 Katolikus perszonalizmus II. János Pál pápától Ferenc pápáig. prof. dr. Peter Schallenberg. V. VI. évfolyamok

Már. 9.-10.

Papnövendékek Országos Találkozóját, Szeged

Márc. 11.-17.

Lelkigyakorlat

Márc. 18.

Szolgálatok feladása (Szentmise 11.00 órakor)

Márc. 19.

Szent József ünnepe; Ferenc pápa beiktatásának ünnepe (tanítási szünet)

Márc. 21.

Tanári értekezlet

Márc. 28.

Órák után elutazhatnak azok a kispapok, akiket a Püspökük haza hív

Márc. 29.-31.

Triduum Paschale 

Ápr. 1.

Húsvétvasárnap (hazautazás: Szentmise után)

Ápr. 7.

Visszaérkezés a szemináriumba (22.00 óráig)

Ápr. 8.-9.

A szemináriumot a fenntartó püspökökkel való találkozás

Ápr. 9.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – kápolna búcsúja: 11.45

Ápr. 11.

Tanári értekezlet

Ápr. 14.

Lelkinap

Ápr. 17.

Gánóczy Sándor katolikus teológus, a würzburgi egyetem és a párizsi Institut Catholique emeritus professzora, világszerte elismert Kálvin-szakértő díszdoktorrá avatása a BBTE  Római Katolikus Teológia Karán (11.00 órakor)

Ápr. 19.

Jurisdikciós vizsga

Ápr. 22.

Hivatások vasárnapja (a forgatókönyv szerint)

Ápr. 26.-28.

Kapálás (Ez változhat az időjárás függvényében)

Ápr. 29.

dr. Jakubinyi György érsek püspökké szentelésének évfordulója; EMEI előadás

Máj. 3.-6.

Szemináriumi kirándulás

Máj. 9.

Tanári értekezlet

Máj. 10.

Urunk menybemenetele (áldozócsütörtök) (tanítási szünet); EMEI előadás

Május 10.

Bakka / Mesteri dolgozatok leadása.

Máj. 19.

Csíksomlyói búcsú

Máj. 20.

Pünkösdvasárnap; EMEI előadás 

Máj. 21.

Pünkösdhétfő (tanítási szünet)

Máj. 25.

Licenszdolgozatok leadásának határideje

Máj. 26.

Lelkinap

Máj. 31.

Úrnapja

Május 28–jún. 10.

Vizsgaidőszak a IV. és a VI. évfolyamnak

Jún. 1-3.

Tanárok látogatása a jászvásári szeminárium tanári karánál.

Jún. 13.

Tanári értekezlet

Jún. 9.

Lelkinap

Jún. 11–17.

Pótvizsgaszesszió a IV. és VI. évfolyamoknak

Jún. 11–27.

Vizsgaszesszió a nem végzős évfolyamoknak.

Jún. 20–21.

Bakkalaureatusi vizsga PUL // BBTE mesteri vizsga / búcsúvacsora a tanári karral. A két dátum közül a PUL delegátusa dönt.

Jún. 25.-26.

Lelkinap a szentelendőknek (Alvinc)

Jún. 27.

Licenzsvizsga, védés (IV. évf.)

Jún. 27.

Te Deum; Évzáró

Jún. 27.

Évzáró tanári értekezlet

Jún. 28.

Diakónusszentelés

Jún. 29.

Papszentelés (hazautazás; az első évfolyam itt marad takarítani, rendet rakni)

Jún. 30.

Takarítás, szobakulcsok leadása, stb.; Hazautazás (miután a szobákat átadták a főmagiszternek és a prefektusnak)

Júl. 9.-14.

Pótszesszió

 

2018/19-es tanév I. félév (tervezet)

Júl. 11–27. (javaslat: 16–20)

Felvételi előkészítő és felvételi

Szept. 3.-7. hétfő - péntek

Káplántovábbképző

  

Szept. 17. hétfő

Évnyitó tanári értekezlet

Szept. 28.

Szeminaristák megérkezése (a harmadév egy nappal korábban jön szept. 27.-én)

Szept. 29.

Szent Mihály főangyal ünnepe, Veni Sancte; 18,00 tanévnyitó

Szept. 30.-okt. 2.

Lelkigyakorlat

Nov. 15.

Plébánosi vizsga

Gyulafehérvár, 2018. február 28.