AddThis Social Bookmark Button

2222

csaki ferencA nevem Csáki Ferenc, rendi nevem pedig Fülöp testvér. Csíkszeredában születtem 1988-ban. Egy kis csíki faluban, Csíkajnádon nevelkedtem. Az általános iskolát Csíkszentmihályon, majd a líceumot Csíkszeredában végeztem. Érettségi után egyetemre felvételiztem. Az egyetemi évek alatt vált személyessé az Istennel való kapcsolatom, de nem éreztem papi vagy szerzetesi hivatást. Hivatásom felismerésében fordulópontot jelentett a hivatástisztázó hétvége, ami elindított a tudatos keresés útján, Istennel keresni az Ő akaratát. Másfél éves Istennel való alkudozás után 2014 őszén jelentkeztem az Erdélyi Ferences Rendbe. Egy év jelöltség és egy év noviciátus után kezdtem el a teológiai tanulmányaimat Gyulafehérváron. Továbbra is Isten akaratát keresve és gyengeségeimmel küszködve haladok előre ezen az úton, újra és újra ismételve: legyen meg a te akaratod, ne az enyém.  

ferencz zsolt 

Nevem Ferencz Zsolt, 1997. február 9-én születtem Csíkszeredában. A csíkszentsimoni Szent László plébániához tartozom. Az elemi iskolát szülőfalumban, a középiskolát pedig a gyulafehérvári kisszemináriumban végeztem. Sikeres érettségi után felvételemet kértem a Hittudományi Főiskolára. Tanulmányaim befejezése után olyan pap szeretnék lenni, aki közel vezeti az embereket Istenhez. 

 

 

fischer balazsperegrin 

Fischer Balázs-Peregrin ferences testvér vagyok. 1982-ben születtem Budapesten. A középiskola elvégzése után geológiát hallgattam az ELTE-Természettudományi karán. A diploma megszerzése után egy évet önkénteskedtem Dózsa Györgyön a Dévai Szent Ferenc alapítványnál, majd csoportvezetőként dolgoztam a MOL-nál. 2014 tavaszán jelentkeztem a Ferences Rendbe. 

 

 

holt david 

Holt Valentin-Dávid vagyok, 1998. január 30-án születtem Nagyváradon. Jelenleg Siterben lakom és a hegyköztótteleki plébániához tartozom, ahol rendszeres ministráns vagyok. Kicsi korom óta éreztem az Úr hívását, de sok ideig kerültem azt, így természettudomány szakot végeztem a nagyváradi Ady Endre Líceumban. Isten viszont megerősített meghívásomban, ezért úgy döntöttem, hogy Őt fogom szolgálni. Az ifjúságban érzem a helyemet, és azáltal szeretném Istent szolgálni, hogy felebarátaimat szolgálom.

 

kadar viktorA nevem Kádár János-Győző, de mindenki Viktornak szólít. 1998-ban születtem Marosvásárhelyen. Szüleim elváltak, én édesanyám mellett, nagyszüleimnél nevelkedtem. Az elemi osztályokat a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskolában végeztem, majd 2012-ben elkezdtem a középiskolai tanulmányaimat a gyulafehérvári Római Katolikus Kisszemináriumban. Sikeres érettségi után felvételt nyertem a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Hittudományi Főiskolára.

Elhívásomat édesanyám és nagyszüleim imádságos és vallásos neveltetésének köszönhetem. Nagytatám apai szeretettel nevelt, ápolta bennem a hitet, ő most már Isten országában örülhet annak, hogy elindultam a papi pályán. Az utat, amelyen most és majdan a papi életemben is járni fogok a következő Szentírási idézettel próbálom végig járni: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” (Jn 15,16)

 

lestyan laszlo 

A nevem Léstyán László, 1997. augusztus 23-án születtem Csíkszeredában. Az általános iskolát szülőfalumban, Csíkszentkirályon, a Vitos Mózes Általános Iskolában végeztem, a középiskolát a gyulafehérvári kisszemináriumban. A hivatásomat a líceumnak köszönhetem, mert ott éreztem meg először egyik kápolnabúcsú alkalmával, hogy Isten meghív az Ő szolgálatára, és akkor el is határoztam, hogy Őt akarom szolgálni. 

 

 

mayer nandor 

A nevem Mayer Nándor, a Szatmár megyei Csedregről származom, és 1998. szeptember 2-án születtem Szatmárnémetiben. Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem el, majd a líceumot a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem. Már gyermekkorom óta érzem Isten hívását szívemben, majd sikeres érettségi után felvételt nyertem a Hittudományi Főiskolára. Jézus mondja „Az aratnivaló sok de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát küldjön munkásokat aratásában.”(Mt. 9, 37-38) Tanulmányaim befejeztével olyan pap szeretnék lenni, aki közel vezeti az embereket Istenhez. 

 

mester arnold

Nevem Mester Arnold-József és 1997. június 19-én születtem Csíkszeredában, Gyimesbükkön nevelkedtem, ott élek szüleimmel és egy kisebb fiútestvéremmel. Általános iskolámat a Dani Gergely iskolában végeztem, majd a Gyulafehérváron folytattam a kisszemináriumban. A sikeres érettségi után felvételt nyertem a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe. Most, első éves teológusként, azt tapasztalom, hogy Istennek terve van velem, és szeretné, hogy boldog legyek. ,,Egy lángot adok, ápold, add tovább”. Ezen évek alatt fog ,,meggyúlni" bennem is az igazi láng, hogy majd Isten szolgájaként, legyen amit átadnom az embereknek. 

 

szentmihalyi csongor

Nevem Szabó Mihály-Csongor. Sepsiszentgyörgyön születtem 1997. január 2-án, négy éves koromtól Szépvízen élek. Itt végeztem az elemi iskolát, ezt követően felvételiztem a gyulafehérvári kisszemináriumba, majd Isten hívására a Papnevelő Intézetbe. Hivatásom gyermekkoromtól érlelődik bennem, a falumból származó szeminaristák példája és a líceumi légkör sokat segített ennek elmélyülésében. Hiszem, hogy a jó pap hívei számára Krisztus szeretetére irányító lámpás, ugyanakkor, hogy erre kaptam meghívást az Úr kegyelméből és irgalmából.  

 

 

vagrin istvan 

Vagrin István vagyok, a Szatmár megyei Csedregből származom. Szatmárnémetiben születtem 1997. február 9-én.Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem el,majd a líceumot Szatmárnémetiben a Hám János Római Katolikus Líceumban végeztem. Sikeres érettségi után felvételiztem a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára, Isten hívásának köszönhetően. Már gyermekkorom óta érzem hívását, ezért tanulmányaim elvégzése után, papként szeretném szolgálni Istent és embertársaimat.

 

virag istvan 

A nevem Virág István. 1997. augusztus 3-án születtem Gyimesbükkön. Itt végeztem az általános iskolát, majd a gyulafehérvári kisszemináriumban folytattam tanulmányaimat. Ezek után a Papnevelő Intézetbe felvételiztem. Isten hívó szavát egy lelkigyakorlat alkalmával fedeztem fel. Isten életem során gondoskodott arról, hogy mindig az Ő szolgálatában legyek, valamint Őt és az Ő népét szolgáljam.