AddThis Social Bookmark Button

333333

baroti tibor

Baróti Tibor vagyok, 1996 tavaszán születtem. Szülőfalumban, Gyergyócsomafalván láttam meg a napvilágot. Középiskolai tanulmányaimat a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban végeztem, majd érettségiztem. Szeretném alázatos szeretettel szolgálni Istent és embertestvéreimet.

 

 

 

biro karolyBiró Károly vagyok, 1987. június 21-én születtem Csíkszeredában, jelenleg Csíkszenttamáson lakom. Az ottani plébániához tartozom. A középiskolát a csíkszeredai Venczel József Iskolaközpontban végeztem erdész technikus szakon. Egyetemi tanulmányaimat a csíkszeredai Sapientia egyetem fakultásán végeztem szociológia szakon. A papi hivatást már gyerekkoromban éreztem, amely 2015 tavaszán erősödött meg bennem. Többször is hallottam az Úr Jézus hívó szavát. Kispapi éveimre kérem Isten áldását és segítségét, hogy majd pappá szentelésem után Isten szolgálatában a hívek segítségére tudjak lenni, az Istenhez vezető út megtalálásában és ezen az úton való előrehaladásban.

  

 

blaga antoniu

A nevem Blaga Antoniu, de mindenki Tóninak, vagy Antoniusznak szólit. 1996 szeptemberében születtem Nagyváradon. A hegyköztótteleki Szent József plébániához tartozom. Hivatásomról annyit, hogy már hat éves korom óta érzem azt, hogy Isten hív az ő szolgálatára. Mint minden gyermeknek, nekem is volt egy álmom, mégpedig az, hogy pap akarok lenni. Hála Istennek ez a vágy még ma is él bennem és egyre erősebb. Sok embernek tartozom hálával, hogy támogattak engem és imádkoztak hivatásomért. “Uram, küldj munkásokat aratásodba!” 

 

 

gall david

 

Gáll Miklós-Dávidnak hívnak, Nagyváradon születtem 1996. szeptember 17-én. A középiskolai tanulmányaimat a Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem s majd az érettségi után felvételiztem a Gyulafehérvári Római Ķatolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetbe. Azért jelentkeztem a Teológiára, mert eleget szeretnék tenni a Jóisten hívásának, hogy szolgáljam Őt és népét. 

 

 

lupu cristian

Sunt Fr. Cristi (Lupu Cristian). M-am născut în Braşov şi am 22 de ani. Momentan locuiesc în mănăstirea din Sebeş, unde i-au parte la cursurile Facultatii deTeologie. La Sfântul Francisc m-a atras simplitatea şi libertatea pe care o avea în relaţia sa cu Dumnezeu. Imi place sa citesc si sa descopar lucruri noi. 

 

 

 

mateoc david

A nevem Mateoc Teodor David, 1994. október 15.-én születtem Nagyszalontán, de jelenleg Bélfenyéren élek. Ott végeztem elemi iskolámat, de ugyanakkor Tenkén is 4 évet. Majd a nagyváradi Szent László Római Katolikus Líceumban végeztem teológia és idegen nyelvet, és ott is érettségiztem le. Majd két évet dolgoztam, de már gyermekkorom óta éreztem Isten hívó szavát, ezért úgy döntöttem, hogy felvételizek a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára, hogy majd tanulmányaim befejezése után méltón tudjam szolgálni Istent és az Ő nyáját. 

 

 

mazai tihamer

A nevem Mazai Tihamér, 1997. április 25.-én születtem Maroshévizen. Jelenleg Borszéken lakom és a Szent István Római Katolikus plébániához tartozom. Az általános iskolát a szülővárosomban végeztem, majd a középiskolai tanulmányaimat a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. Már gyermekkorom óta érzem Isten hívását, ezért sikeres érettségi után felvételiztem a Hittudományi Főiskolára, hogy majd tanulmányaim elvégzése után, Isten kegyelméből részesülhessek a papság szentségében.  

 

 

oros roland

A nevem Oros Tibor Roland, 1993. június 1-jén születtem Tasnádon. A Tasnádi Római Katolikus Plébániához tartozom, amely Szűz Mária Szent Neve tiszteletére van felszentelve. A Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban sikeresen érettségiztem, ezt követően Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karán, Teológia Didaktika szakot végeztem, 2015-ben sikeresen államvizsgáztam. Már kiskoromban is szerettem az oltár körül tevékenykedni, amikor pedig megkaptam a Szentlélek ajándékát, elkezdtem gondolkozni hivatásomon. Hivatásomban folyamatosan erősödtem a líceumi évek alatt. Az egyetem elvégzése után pedig már biztos voltam abban, hogy jelentkezem a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetbe. Legfontosabb célkitűzésem elsajátítani a Római Katolikus Egyház tanítását, hogy annak segítségével legjobb képességem szerint szolgáljam Istent és az embereket.

tanko zsolt

Tankó Zsolt vagyok, Csíkszeredában láttam meg a napvilágot, családom első gyermekeként, 1996. április 8-án. Gyimesközéplokon lakom és a helyi plébános, Bodó György segítségével 2011 szeptemberében kerültem Gyulafehérvárra. Itt végeztem a középiskolát a Gróf Majláth Gusztáv Károly Róm. Kat. Teol. Líceumban. Sikeres érettségi után felvételemet kértem a teológiára, mert hivatást érzek szívemben. 

 

 

tempfli mate

 Tempfli Máté vagyok, a Szatmár megyei Kálmándról származom, és 1996. szeptember 11.-én születtem Szatmárnémetiben. Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem el, majd a líceumot Nagykárolyban a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban végeztem el idén. A sikeres érettségi után Isten segítségével felvételt nyertem a Hittudományi Főiskolára. Tanulmányaim befejeztével olyan pap szeretnék lenni, aki híven szolgálja embertársait és közel vezeti őket Istenhez. 

 

 

timar jozsef

A nevem Timár József, 1996. április 13-án születtem Gyimesközéplokon. A hidegségi Szent István plébániához tartozom. Az elemi iskolát szülőfalumban végeztem, a középiskolát pedig a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. Érettségi után kértem felvételemet a Hittudományi Főiskolára. A papi hivatásomat már régóta érzem, de igazából csak felvételi előtt sikerült eldöntenem, hogy Krisztust szeretném követni, és az Ő népét szolgálni. Arra kérem az Urat, segítsen nekem megtanulni az alázatot, hogy méltó legyek a szolgálatára.