AddThis Social Bookmark Button

444444444

bartok csaba

A nevem Bartók Csaba-Szilveszter, 1986-ban születtem Kézdivásárhelyen és a Boldog Özséb plébániához tartozom. Általános- és középiskolát szülővárosomban végeztem. 2014-ben felvételemet kértem a Hittudományi Főiskolára, mivel már több éve úgy érzem, hogy Isten hív engem az Ő szolgálatára. 

 

 

 

bustya roland 

Bustya Roland-Csaba vagyok, Marosvásárhelyről jöttem a Keresztelő Szent János plébániáról. Középiskolai tanulmányaimat a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceumban végeztem. Kicsi gyerekkorom óta érzek valamit, ami vonzott a templom és az Egyház felé.

 

 

daly attila

Daly Attilának hívnak, Nagybányán születtem 1995. április 26-án. Elemi iskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd hallgatva a Jó Isten hívására a további tanulmányaimat gondviselésében bízva a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem Szatmárnémetiben. Isten már kiskoromban megérintette a lelkemet és elhívott szolgálatára. Igent mondva a Jó Istennek, a sikeres érettségimet követően felvételemet kértem a Gyulafehérvári Szemináriumba. Vianney Szent János, a plébánosok védőszentje mondogatta gyakran: „A papság Jézus szívének szeretete”, papként szeretném a Jó Istent szolgálni, nevelődve nevelni és szeretni feltétel nélkül.

 

 

demeter istvan

Demeter István vagyok, 1992. február 16-án születtem Gyergyószentmiklóson. A csíkszentimrei plébániához tartozom. A középiskolai tanulmányaimat Gyergyószentmiklóson végeztem a Fogarassy Mihály Műszaki Líceumban,római katolikus teológia szakon. Kértem a felvételemet a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára. A sikeres felvételi után elkezdhettem tanulmányaimat. 

 

 

 

kusmodi csongor

Küsmődi Csongor-Ignác a nevem, Ditróból hívott meg Isten az Ő szolgálatára. Az 1994-es év Böjtmás havának 25. napján (Március 25.) születtem, Ditóban nevelkedtem. Elemi és általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban végeztem. A középiskolai tanulmányokat Gyulafehérváron, közismert nevén a Kántoriskolában fejeztem be. Isten meghívott és megadta azt a kegyelmet, hogy Őt szolgáljam már kiskorom óta, ezért szeretném én egész életemen át Őt szolgálni. 

 

 

laszlo zsolt

László Zsolt a nevem, Csíkszentimréről érkeztem, 1991. február 20-án születtem. A középiskolát a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban végeztem, majd ezt követően a szintén csíkszeredai Sapientia EMTE hallgatója voltam Szociológia és Vidékfejlesztés szakon. Utolsó egyetemi évemben én láttam el a sekrestyés és harangozói teendőket is a szülőfalum plébániáján. Nem sokkal munkaköröm betöltése után már meghallottam Isten hívó szavát és tudtam, hogy az egyetem elvégzése után felvételizni fogok a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetébe. 

 

 

lechli arnold

A nevem Lechli Arnold, 1994. szeptember 10-én születtem Szatmárnémetiben. A Szent Család plébániához tartozom. Tanulmányaimat a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem, 2013-ban sikeresen érettségiztem. Tanulmányaim befejezte után nem éreztem olyan erősnek a hívó szót, hogy elfogadjam. Ezért kicsit gondolkodva úgy véltem, hogy akkor leszek teljes, ha a Teológiára jövök. Tudom, hogy nagy felelőséggel jár ez a hivatás, de attól szép. Remélem felnövök a hivatásomhoz és méltó szolgája leszek a Jóistennek.  

 

 

miklos szilard

Miklós Szilárdnak hívnak, 1994. május 9-én születtem Segesváron. Kispap lettem, mert hivatást érzek Istentől, hogy nekem ezt az utat szánta. Életemet Krisztusnak és a rám bízott közösségnek akarom szentelni. 16 évesen éreztem azt, hogy Isten igazán hív erre, és tudtam azt, hogy Ő többet vár el tőlem, mint én magamtól. Szeretném ezt véghez vinni, szeretnék segíteni felebarátaimon, ahogyan Jézus is segített akkoriban a szegényeken. Köszönöm az Úrnak azt, hogy meghívott, és remélem, hogy a kitartásom erős lesz. Megtiszteltetés számomra, hogy Ő kiválasztott erre a szolgálatra, amit büszkén és örömmel vállalok fel.

 

 

olasz bela

Olasz Béla vagyok Máréfalváról, falusi szülők negyedik gyermekeként születtem. Elemi iskolát Máréfalván jártam. A középiskolát Székelyudvarhelyen végeztem a Kós Károly Szakközépiskolában, ahol könyvelőséget tanultam. Hivatásomat már fiatal koromban éreztem, de bizonytalanságom, félelmem eltántorított. Középiskolai éveim alatt a hivatás újra fellángolt, így engedtem Krisztus hívásának és felvételemet kértem a Gyulafehérvári Szemináriumba. Isten segedelmével az Ő szolgája szeretnék lenni.