AddThis Social Bookmark Button

marton aron 2314 

Ecce sacerdos magnus

Tanulmányok Márton Áron püspökkészentelésének 75. évfordulójára (Szerk.: Marton József – Diósi Dávid – Bodó Márta)

SZIT – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014

A kötet az évforduló alkalmával rendezett konferencián elhangzott előadások és egyéb jelentős, eddig fel nem dolgozott dokumentumok (katonai szolgálat, lapszerkesztői tevékenység, plébánosi munkásság, belényesi kormányzóság, Securitate által készített lehallgatási jegyzőkönyvek stb.) gyűjteménye.