AddThis Social Bookmark Button

dsc00532

Gyulafehérvár évszázadokon keresztül a katolikus papképzés fellegvára volt. Az erdélyi magyar papnevelés és a könyvtár története számos pontban érintkezik, sőt összefonódik. A gyulafehérvári székhelyet elfoglaló főpásztorok legfontosabb tennivalójuknak a papképzést tekintették. A Megtestesült Bölcsességről nevezett egyházmegyei szemináriumot (Seminarium Incarnatae Sapientiae - S. I. S.), vagy ahogyan akkor nevezték, a Papneveldét B. Sztoyka Zsigmond Antal püspök 1753-ban alapította. A Papnevelde életre hívásával egyidejűleg a püspök úr könyvtárról is gondoskodott. Ezt bizonyítják a „Seminarii Sapient. Incarn. Albens. Transsilvaniae 1764” bejegyzések, melyek a kötetek előlapján olvashatók.

Intézetünkben a négy egyházmegye (Gyulafehérvár, Szatmár, Nagyvárad, Temesvár és az erdélyi „Szent István királyról” elnevezett Ferences Provincia) kispapjai részesülnek teológiai oktatásban és papképzésben.

Könyvtárunk, mely hazánk egyik legjelentősebb teológiai szakkönyvtára, a tudományos kutatás bázisa a teológia szakterületén. Az Intézet tanárai, a papnövendékek és a lelkipásztorkodó papok használják elsősorban.

A teológiai irodalom képezi az állomány nagy részét, a kiadványok számos nemzetközi nyelven (pl. német, angol, francia, olasz) megtalálhatók. A lexikonok, szótárak, kézikönyvek mellett fellelhető számos külföldi teológiai folyóirat is.dsc00626

Az 1828-ban készült, legrégebbi fennmaradt könyvtárkatalógus 2 399 címet, 2 653 kötetet tart nyilván. A könyvtár bővítésének alapvető forrása a papi hagyatékok.

Régi könyves állományunk kb. 8 000 kötetből áll. A kb. 8 000 kötetnyi nyomtatványt és kéziratot magába foglaló gyűjtemény egy része hagyatékokból tevődik össze, és a másik része a közelben lévő plébániákról került be pár éve (Tövis, Verespatak, Zalatna, Alvinc, Borbánd stb.).

A gyűjtemény rendezésének első szakasza a már polcokon lévő, de nem rendszerezett és a raktárban található könyvek átvizsgálása volt. Tekintettel a dokumentumok mennyiségére, a gyűjteményből kiselejtezésre kerültek azok a nyomtatványok, amelyeket 1800 után nyomtattak és lekerültek a raktárába, ahol egy elkülönített részben kaptak szakszerű elhelyezést. Továbbá a raktárból pedig felkerültek az 1800 előtti dokumentumok.

Az újonnan kiadott szakirodalommal nagylelkű adakozók (magánszemélyek, külföldi alapítványok, intézmények és segélyszervezetek) rendszeres és alkalmi ajándéka révén frissülhet az állomány, valamint minimális saját beszerzéssel.

A könyvtár állományát kb. 80 000 kötet képezi. Gazdagságát, változatosságát bizonyítja, hogy több mint 80 fajta – magyar, latin, román, német, olasz, francia, angol, horvát, görög, héber, örmény és eszperantó nyelvű – folyóirat is megtalálható.

Az olvasók elsősorban a számukra kialakított hangulatos olvasótermet használják, de a kutatás előmenetelét biztosítja a mellette levő könyvtári iroda, kutatószoba. Az 50 ezer kötet befogadására alkalmas raktár, a teológiai szakkönyvtár, valamint a felsőoktatási és kutatókönyvtár megfelel az olvasói-kutatói elvárásoknak. A biztonsági szoba pedig a legrégebbi könyvek tárolását teszi lehetővé.dsc00533