AddThis Social Bookmark Button

past

bereczki attila

 

Bereczki Attila-Szabolcs vagyok Balánbányárol. 1993. július 19-én születtem. Középiskolába a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba jártam. Teológiára azért jöttem, mert úgy érzem, hogy Isten meghívott szolgálatára.  

 

 

fulop szabolcs

 

Fülöp Sándor-Szabolcs vagyok. A Hargita megyei székely nagyközségből, Ditróból származom. Elemi tanulmányaimat a helybéli Siklódy Lőrinc Általános Iskolában végeztem. 2007-ben felvételiztem a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceumba, ahol 2011-ben sikeresen érettségiztem sok jóakaratú és áldozatos ember munkája révén. Ezt követőem kértem felvételemet a Papnevelő Intézetbe. 

 

 

mate szilveszter 

A nevem Máté Szilveszter, 1991 márciusában születtem Gyergyóalfaluban. Elemi és általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban végeztem. A nyolcadik osztály elvégzése után felvételiztem Gyulafehérvárra a kisszemináriumba. Érettségi után kértem a felvételemet a papnevelő intézetbe. Három éven át voltam a nagyszeminárium lakója és a főiskola hallgatója. 2013-ban a tanári kar javaslatára, Jakubinyi György érsek úr Rómába küldött tanulni, ahol a Német Magyar Pápai Kollégium növendéke és a Pápai Gergely Egyetem hallgatója lettem. A három éves alapképzés befejeztével pedig, a Főegyházmegye szokásrendjéhez híven, gyakorlati éven veszek részt, amelynek első állomása Gyimesbükk.