AddThis Social Bookmark Button

A Mária Rádió a lelkek megmentéséért jött létre, hogy megtérést hirdessen, újra felkínálva a katolikus hitet a rádión keresztül az embereknek. Mindezt mi kispapok a saját életünkből próbáljuk megcsillantani, különösen azoknak, akik az isteni életre vágynak.

"Az embereknek hiteles szavakra van szükségük. Olyan szavakra, amelyek építenek, nem pedig elválasztanak, amelyek bizalmat öntenek a félénk szívekbe:Tiszta, egyszerű szavakra van szükségük, amelyek a szeretetet és az igazságot hirdetik. Ezek a szavak hordozzák az üdvösség üzenetét, magát Krisztust. Ezeknek a szavaknak ti vagytok a hirdetői, de mindenek előtt tanúságot kell tennetek róluk. Csak az a szó, amely mögött az élet tanúsága rejtőzik, a hit, remény és szeretet talajából kinőtt szó lesz elég erős ahhoz, hogy meggyőzze és alakítsa az embert, és az új evangelizáció eszköze legyen." (II. János Pál a Mária Rádiónak; Róma, 1994. március 23.) 

A Rádiót világiak mozdítják elő egyháziak közreműködésével. A világiak a keresztségben minden keresztényre bízott feladatot viszik tovább, hogy terjesszék az evangéliumi üzenetet. Munkájuk, hála Isten iránt a hit kegyelméből kapott ajándékáért, hűen a Katolikus Egyház tanításához, a Szentatyához és a püspökökhöz, közösségben vele, az isteni Gondviselés támogatásába vetett teljes bizalommal, de felhasználva a rádió eszközének minden lehetőségét.