AddThis Social Bookmark Button

555555

antal zoltan 

A nevem Antal Zoltán-László. 1992. június 12-én születtem. Csíkszépvízről származom, itt végeztem az elemi iskolát is. Középiskolai tanulmányaimat pedig a Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem. 2011-ben kértem a felvételemet a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára.

 

 

fulop zsombor 

A nevem Fülöp Zsombor. Galócáson születtem 1992. június 20-án. Az elemi iskolát szülőfalumban végeztem, középiskolát pedig a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban. Már gyermekkoromban szívesen és örömmel jártam ministrálni. Az évek folyamán úgy éreztem, hogy Isten hívott és ennek a hívásnak engedelmeskedve jelentkeztem a Hittudományi Főiskolára. Számomra a pap az az ember, aki törekszik arra, hogy krisztusi életet éljen és Istennel mindig élő és személyes kapcsolatban legyen. Ebben kérem Isten segítségét, hogy életem hátralévő szakaszában így tudjak élni. 

 

kovacs jozsef

 

Kovács József a nevem, 1992. május 21-én születtem Borzonton, mint a család első gyermeke, szüleim vallásosan neveltek. Elemi iskolámat a szülőfalumban, a borzonti Gaál Tamás Általános Iskolában jártam, középiskolai tanulmányaimat Gyergyószentmiklóson végeztem, római-katolikus teológia szakon. Isten hívó szavára „igent” mondva a sikeres érettségi után felvételemet kértem a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe. Törekszem és imádkozom azért, hogy e hivatást méltón megéljem, ha Isten is így akarja, kitartó és áldozatkész pap lehessek!

 

pasca szilard

 
A nevem Pasca Szilárd, 1992. április 13-án születtem Kézdivásárhelyen, ahol a Szentháromság plébániához tartozom. Ugyanitt végeztem az általános és középiskolai tanulmányaimat is. Az érettségi vizsga  után jelentkeztem a Papnevelő Intézetbe, ahová a hitbeli meggyőződésem vezérelt, illetve az a tudat, hogy a papi hivatás vállalásával megtalálom a helyem a világban Isten és embertársaim szolgálása által. Már kicsi koromban megismerhettem Istent a környezetemben élők által. Kérem az elkövetkezendőkben is Isten segítségét, hogy mindig hűséges legyek a teremtő Atya létbe hívó szeretetéhez, Jézus Krisztus kereszthalálához és a megváltottsághoz és ahhoz a jóhoz, amit a Szentlélek megkezd bennem. Ehhez kérem minden barátom és felebarátom imádságát. 
 
 

popesc mihaita 

Numele meu este Popesc Mihaita-Cristian, m-am nascut in Petrosani, judetul Hunedoara si sunt student in anul IV. Am intrat in seminar ca orice alt seminarist, adica: am primit o chemare si am urmat-o. Imi aduce bucurie faptul ca pot ajuta oamenii, ca le pot asculta problemele, ca pot sa le dau speranta, ca pot  sa ii indrum sa il cunoasca mai bine pe Dumnezeu. 

 

 

tarsoly matyas

 

Tarsoly Mátyásnak hívnak, Nagyváradon születtem 1984.szeptember 9-én. Szüleim Tarsoly Gyula és Tarsoly Piroska. Hétgyermekes családból származom, én a negyedik gyermek vagyok. Az általános és középiskolai tanulmányaimat Nagyváradon illetve  Déván végeztem. Tanulmányaim elvégeztével egy évet mint nevelő a Dévai Szent Ferenc alapítvány Szalontai  házában dolgoztam, majd egy töltő állomáson és egy évet a húsiparban is. 2009-ben felvételemet kértem a Ferences rendbe. Ezután egy évig voltam jelölt Csíksomlyón és egy évet novicius Szécsényben.  

 

turtureanu robertNevem Turtureanu Róbert, 1991. december 25. születtem Nagybányán, Máramaros megyében, egy négygyermekes család első gyermekeként. Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban, Nagybányán végeztem a Németh László Gimnáziumban. A nagybányai Szentháromság plébániához tartozom. Itt tartottak keresztvíz alá, itt részesültem a beavató szentségekben. Számomra fontos megemlítenem, mert az egyházközség hívei kiimádkozták hivatásomat és imáikkal tovább kísérnek. Jeremiás próféta szavaival élve mondhatom: „Rászedtél Uram! S én hagytam, hogy rászedj!” Eleget téve Isten hívásának, Nm. és Ft. Schönberger Jenő megyéspüspökúrnál felvételemet kérve a szatmári kispapok sorába. Isten kegyelméből 2011. szeptemberétől, immár a Szatmári Egyházmegye ötödéves kispapja vagyok. Számomra „papnak lenni annyit jelent, mint az életet Istennek áldozni – másokért.” (Boldog Scheffler János püspök)