AddThis Social Bookmark Button

6666666

antal zoltan 

A nevem Antal Zoltán-László. 1992. június 12-én születtem. Csíkszépvízről származom, itt végeztem az elemi iskolát is. Középiskolai tanulmányaimat pedig a Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem. 2011-ben kértem a felvételemet a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára.

 

 

fulop zsombor

A nevem Fülöp Zsombor. Galócáson születtem 1992. június 20-án. Az elemi iskolát szülőfalumban végeztem, középiskolát pedig a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban. Már gyermekkoromban szívesen és örömmel jártam ministrálni. Az évek folyamán úgy éreztem, hogy Isten hívott és ennek a hívásnak engedelmeskedve jelentkeztem a Hittudományi Főiskolára. Számomra a pap az az ember, aki törekszik arra, hogy krisztusi életet éljen és Istennel mindig élő és személyes kapcsolatban legyen. Ebben kérem Isten segítségét, hogy életem hátralévő szakaszában így tudjak élni. 

 

kovacs jozsef

A nevem Kovács József, Gyergyószentmiklóson születtem és Borzonton nevelkedtem. 1992. május 21-én születtem, mint a család első gyermeke, szüleim vallásosan neveltek. Elemi iskolámat a szülőfalumban és középiskolai tanulmányaimat Gyergyószentmiklóson végeztem római katolikus teológia osztályban. Gyermekkorom óta rendszeresen ministráltam, serdülő fiatalként éreztem meg a jó Isten hívó szavát, a papi hivatást, mely egyre erősödött bennem, hogy a jó Istent és embertársaimat szolgáljam. Erre a hívó szóra mondtam „igent” és a sikeres érettségi után 2011-ben felvételemet kértem a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe.

Isten kegyelméből 2017. június 28-án a gyulafehérvári székesegyházban 4 társammal együtt Exc. és Ft. Msgr. dr. Jakubinyi György érsek atya a gyulafehérvári egyházmegye szolgálatára diakónussá szentelt. 

Imádságos lelkülettel és felelősségteljesen készülök a papszentelésre, kérve Isten áldását mindazokra, akiket majd rám bíz a Gondviselés.

 

pasca szilard

 
A nevem Pasca Szilárd, 1992. április 13-án születtem Kézdivásárhelyen, ahol a Szentháromság plébániához tartozom. Ugyanitt végeztem az általános és középiskolai tanulmányaimat is. Az érettségi vizsga  után jelentkeztem a Papnevelő Intézetbe, ahová a hitbeli meggyőződésem vezérelt, illetve az a tudat, hogy a papi hivatás vállalásával megtalálom a helyem a világban Isten és embertársaim szolgálása által. Már kicsi koromban megismerhettem Istent a környezetemben élők által. Kérem az elkövetkezendőkben is Isten segítségét, hogy mindig hűséges legyek a teremtő Atya létbe hívó szeretetéhez, Jézus Krisztus kereszthalálához és a megváltottsághoz és ahhoz a jóhoz, amit a Szentlélek megkezd bennem. Ehhez kérem minden barátom és felebarátom imádságát. 
 

popesc mihaita

 A nevem Popesc Mihăiță Cristian, Hunyad megyében, Petrozsényben születtem 1992 május 26-án. Tanulmányimat is ott végeztem, majd 2011-ben igennel válaszoltam az Úr Jézus meghívására és így a gyulafehérvári papnevelő intézetbe felvételiztem. Ugyanabban az évben a szeminárium előjárói Magyarországra küldtek a magyar nyelv elsajátítása érdekében. Budapesten éltem egy évet, ahol nagyon szép élményekkel gazdagodtam. 2012-ben visszatértem Gyulafehérvárra, ahol a másodévet folytattam. A 2015-ös sikeres licenc vizsgát követően egy-egy fél évet töltöttem: a gyimesbükki és a székelyudvarhelyi plébániákon. Mint hatodéves éves kispap mondhatom, hogy türelmetlenül várom pappá szentelésemet.

tarsoly matyas

 

Tarsoly Mátyásnak hívnak, Nagyváradon születtem 1984.szeptember 9-én. Szüleim Tarsoly Gyula és Tarsoly Piroska. Hétgyermekes családból származom, én a negyedik gyermek vagyok. Az általános és középiskolai tanulmányaimat Nagyváradon illetve  Déván végeztem. Tanulmányaim elvégeztével egy évet mint nevelő a Dévai Szent Ferenc alapítvány Szalontai  házában dolgoztam, majd egy töltő állomáson és egy évet a húsiparban is. 2009-ben felvételemet kértem a Ferences rendbe. Ezután egy évig voltam jelölt Csíksomlyón és egy évet novicius Szécsényben.  

 

turtureanu robertNevem Turtureanu Róbert, 1991. december 25. születtem Nagybányán, Máramaros megyében, egy négygyermekes család első gyermekeként. Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban, Nagybányán végeztem a Németh László Gimnáziumban. A nagybányai Szentháromság plébániához tartozom. Itt tartottak keresztvíz alá, itt részesültem a beavató szentségekben. Számomra fontos megemlítenem, mert az egyházközség hívei kiimádkozták hivatásomat és imáikkal tovább kísérnek. Jeremiás próféta szavaival élve mondhatom: „Rászedtél Uram! S én hagytam, hogy rászedj!” Eleget téve Isten hívásának, Nm. és Ft. Schönberger Jenő megyéspüspökúrnál felvételemet kérve a szatmári kispapok sorába. Isten kegyelméből 2011. szeptemberétől, immár a Szatmári Egyházmegye ötödéves kispapja vagyok. Számomra „papnak lenni annyit jelent, mint az életet Istennek áldozni – másokért.” (Boldog Scheffler János püspök)

 hivatást érzek. Istent és az embereket szeretném szolgálni - Ad maiorem Dei gloriam.