top of page

Admitere

În Sf. Scriptură citim că „Isus Cristos – cel de ieri şi de astăzi – este acelaşi în veci.” (Evrei 13, 8); numai noi, oamenii, ne schimbăm, numai lumea noastră se schimbă iar în această lume schimbătoare, noi trebuie să-L găsim pe Cel Veșnic.

Trecem prin momente grele, dar Dumnezeu este aproape de noi și în aceste vremuri și ajută poporul Său. Domnul împarte darul preoției și în zilele noastre. Cei care îl aud și îl urmează devin daruri pentru ceilalți, aducând prezența lui Dumnezeu printre oameni.

Așteptăm prezentarea acelor tineri curajoși care în inimile lor au auzit chemarea lui Dumnezeu, la care răspund sincer, liber și din dragoste. Domnul și Biserica Sa au mare nevoie de voi. Și astăzi, dacă auziți Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima!

                                                        Vă așteptăm cu drag:

                                                                                           Pr. Dr. András István, rector

01.

Modalitatea înscrierii:

 

Prin intermediului parohului se trimite, prin poștă, o scrisoare de intenție către rectoratul instituției. 

 

Adresa:

Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009 - Alba Iulia

02.

Termenul înscrierii:

 

11 iulie 2020

03.

Pregătirea și susținerea examenului de admitere:

 

 • În periada 12-17 iulie 2020 la sediul Institutului Teologic

 • Documentele necesare trebuie predate până luni, 13 iulie 2020 ora 19.00 

 • Dacă un candidat nu poate să ajungă la ziua și ora menționată, este rugat să-l anunțe pe părintele dr. András István, rectorul Institutului Teologic.

Acte necesare la înscriere:

 • Copia legalizată al certificatului de naştere;

 • Certificatul de botez și de mir;

 • Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este posibil);

 •  Adeverinţă medicală;

 • Scrisoarea de recomandare a parohului;

 • O cerere scrisă de mână adresată arhiepiscopului și una destinată episcopului diecezei de care aparține candidatul

 • Diploma de bacalaureat în original, sau adeverință valabilă 3 timp de trei luni;​​

P.S. Candidații sunt așteptați atât la pregătire, la discuții pentru clarificarea vocației, cât și la examenul de admitere și în cazul nepromovării examenului de bacalaureat. În cazul îndeplinirii condițiilor necesare admiterii, candidatul poate fi declarant admis cu condiția promovării examenului de bacalaureat în sesiunea de toamnă.

Taxa de înscriere: 70 RON+30 RON taxa de prelucrare a dosarului. Această sumă trebuie achitată integral la data înscrierii pentru susținerea examenului de admitere, la secretariat.

Informații legate de examenul de admitere:

 • Media examenului de bacalaureat-50%

 • Media examenului de admitere-50%(media este compusă din examenul scris și oral din subiectele date; nota minimă necesară pentru a promova examenul de admitere este 5)

 • Media de admitere este reprezentată de media aritmetică  a notei de la examenul de bacalaureat și a notei obținute la proba de aptitudini, această medie nu trebuie să fie mai mică de 6,00

 • Adecvarea pentru viața consacrată, care este evaluată în cursul discuției purtate cu magistrații

 

Programul exact al admiterii( înscriere, activități de cunoaștere, probă scrisă și orală, zi de reculegere) va fi anunțat la sosirea candidaților la seminar.

Subiectele examenului de admitere

 

Dorim să atragem atenția candidaților și profesorilor/preoților pregătitori, că tematica examenului s-a schimbat față de anii trecuți, pentru a fi compatibilă cu programa orelor de religie din școli. Vă rugăm să luați la cunoștință acest lucru.

I. Studiul biblic 

 

Bibliografie:

BIBLIA – Iași 2016 (Traducere, introduceri și note: pr. Aois Bulai și pr. Eduard Patrașcu)

INTRODUCERE ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ – Sapentia - Iași 2006. (coordonator: Petru Sescu).

 

 1. Cartea Genezei: titlul, autorul și data redactării, scopul și destinatarii, structura, teologia și conținutul  (pag.44-48)

  • Texte alese: Creația (Gen 1,1-2,4), Păcatul primilor oameni (Gen 3), Chemarea lui Abraham (12,1-4), Jertfirea lui Isac (Gen 22)

 2. Evanghelia după Luca: autorul și data redactării Evangheliei, scopul și destinatarii, structura și conținutul, teologia (pag. 302-307)

  • Texte alese: Porunca cea mai mare și parabola samariteanului milostiv (Lc 10,29-37), Parabola fiului risipitor (Lc 15,11-32), Isus se arată ucenicilor de la Emaus (Lc 24,13-35)

 

 

II. Istoria Bisericii Romano-Catolice 

 

Bibliografie: MANUAL DE RELIGIE – ISTORIA BISERICII, clasa a VIII-a, editat de Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti, 1994. (autor: Pr.Claudiu Dumea)

 

 1. Biserica din Ierusalim. Isus Cristos. Poporul evreu. Rusaliile. Viaţa în primele comunităţi creştine. Răspândirea Bisericii. (pag. 9-18)

 2. Pavel, apostolul popoarelor păgâne. (pag. 20-23)

 3. Persecuţiile din partea romanilor (Nero, Domiţian, Traian) (pag. 33-36), 

 4. Prigoanele de la Traian la Diocleţian. (pag. 38-43)

 5. Orientul se rupe de la unitatea Bisericii. (pag. 105-112)

 6. Sfântul Francisc din Assisi şi Sfântul Dominic. (pag. 129-133)

 7. Dezvoltarea misiunilor în afara Europei. (pag. 178-184)

III. Dogmatică 

 

Bibliografie: ISTORIA MÂNTUIRII – Credinţa creştină catolică 

Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti 1993. 

(autor: Pr. Claudiu Dumea)

 

 1. Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc. Unirea ipostatică. Erezii referitoare la Isus Cristos. (pag. 111-113)

 2. Mărturiile istorice ale existenţei lui Cristos. (pag. 127-138)

 3. Maria, Mama lui Dumnezeu. Maternitatea divină a Mariei. Cea plină de har. Neprihănită Zămislire. Înălţarea cu trupul la cer. (pag. 139-143)

 4. Caracteristicile esenţiale ale Bisericii /una, sfântă, catolică, apostolică/. (pag. 186-193)

 

 

IV. Teologie morală 

 

Bibliografie: CALEA MÂNTUIRII – Morala creştină catolică
Manual de religie, clasa a XI-a, editat de Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti, 1996. (autor: Pr. Claudiu Dumea)

 

 

 1. Porunca a III-a: sințirea timpului, ziua Sabatului, ziua Domnului, Duminica desăvârșește și înlocuiește Sabatul, Duminica – ziua învierii, liturghia duminicală, încetarea lucrului și caritatea, zi de bucurie, pregustare a bucuriei veșnice, sărbătorile de poruncă (pag. 76-86)

 2. Porunca a V-a: respectul pentru viața umană, omuciderea, legitima apărare, avortul, euthanasia, sinuciderea (pag. 125-133)

Rezultatele:

După susținerea examenului de admitere, în termen de câteva zile, candidații vor fi anunțați cu privire la rezultat prin intermediul parohului local.

 

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa secretariatului sau rectoratului:

Secretariat: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rector: Pr. dr. András István, Mobil: 0752-245060, E-mail:  sis.rektor@gmail.com

bottom of page