top of page

Felvételi

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. 

 

Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének.  A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé. 

 

Várjuk mindazon bátor fiuk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak. Nagy szüksége van Rád az Úrnak és Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát ne keményítsd meg szíved!

                                                   
Szeretettel várunk:
                                                                             Ft. dr. András István, rektor

01.

Jelentkezés módja:

 

A helyi plébánoson keresztül,

postai úton a Rektori Hivatalnál.

 

Cím: Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009 - Alba Iulia

02.

Jelentkezési határidő:

 

2020. július 11.

03.

Előkészítő és felvételi:

 

2020. július 12-17. között

a Papnevelő Intézetben

2020. július 12-én, vasárnap este 19.00 óráig várják a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata;

 • Keresztelési és bérmálási igazolás;

 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);

 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală);

 • A plébános ajánló levele;

 • Saját kezűleg írt kérvény az érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz .

 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy 3 hónapig érvényes igazolás;​​

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

 

A felvételi díja: 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%

 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot).

 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.

 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

 

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

 

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

 

 

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134
Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752-245060, E-mail:  sis.rektor@gmail.com

bottom of page