Felvételi

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. Ebben segít Jézus, amikor Jel akar lenni mindannyiunk számára, hogy irányt mutasson nekünk, hogy esélyt adjon nekünk is a változatlanságra, a Hozzá való tartozásra: az Örök Életre. Jelenléte gyakran azokon az embereken keresztül válik érzékelhetővé, észlelhetővé, akiket meghív egy szorosabb szolgálatra, egy különlegesebb kapcsolatra, akiket meghív, hogy papjai legyenek. A meghívottak feladata, hogy becsülettel felkészüljenek az isteni hívásra. Ennek helyszíne a Szeminárium, ahol hét éven keresztül a hívást halló férfi igyekszik mindazt elsajátítani, amire papként majd szüksége lesz. Talán hosszúnak tűnő idő, de amely szükséges, hiszen a Mester a legjobbat várja tőlünk/Tőled. Mindazokat, akik érzik az isteni hívást szeretettel várjuk a Gyulafehérvári Szemináriumba, ahol felkészülhetnek, hogy a legjobban szolgálhassák Krisztus Urunkat.
                                                   Szeretettel várunk:
                                                                              dr. András István, rektor

01.

Jelentkezés módja:

 

A helyi plébánoson keresztül, postai úton a rektori hivatalhoz küldött levélben

Cím: Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009 - Alba Iulia

02.

Jelentkezési határidő:

 

2020. július 11-ig

03.

Előkészítő és felvételi:

 

2019. július 12-17. között a Papnevelő Intézetben

2019. július 12-én, vasárnap este 19.00 óráig várják a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

(Ha valaki akadályoztatva van, és nem tud megérkezni ebben az időpontban, azt megkérjük, hogy egyeztessen András István rektorral.)

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata;

 • Keresztelési és bérmálási igazolás;

 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);

 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală);

 • A plébános ajánló levele;

 • Saját kezűleg írt kérvény érsek úrhoz, illetve az illetékes megyés püspökhöz címezve.

 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy 3 hónapig érvényes igazolás;​​

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

 

A felvételi díja: 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%

 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot).

 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.

 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

 

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

 

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

 

 

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134
Rektor: András István, Mobil: 0752-245060, E-mail:  sis.rektor@gmail.com

© Copyright 2019

by Seminarium Incarnatae Sapientiae

Kapcsolat

Tel: 0040 - 258 811 688 

Email: seminariumsis@gmail.com

Cím

510009 Alba Iulia

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 3

Jud. Alba