II. évfolyam

I. évfolyam

Balázs Barnabás

Székelykeresztúr • 1999. június 24.

A nevem Balázs Barnabás, 1999. június 24-én születtem Székelykeresztúron. Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Harmadikos koromban kezdtem aktívan templomba járni és ekkor hívott meg a plébánosom ministrálni. Beleszerettem az oltár körüli szolgálatba és kijelentettem, hogy én is pap leszek. A plébániai életben mindig kivettem a részem: táborok, ifjúsági órák, szentmisén való szolgálat. Éreztem mindig, hogy az Isten és embertárasaim mellett a helyem, valamint tennem kell valami jót másokért, s hogy talentumaimat nem áshatom el, hiszen azokat másokért kaptam. Tizenkettedik osztály karácsonya előtt sikerült kimondanom az igent, ebben találtam meg lelki békémet. Hála és köszönet a Jóistennek, drága szüleimnek és minden jóakaratú embernek.

Gergely József

Csíkszentmárton • 1998. augusztus 17.

A nevem Gergely József. 1998.08.17.-én születtem. Jelenleg Csíkszentmártonon élek hivatásos és mélyen vallásos nevelőszülőknél.  Középiskolámat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem. Bár nem tudom egész pontosan ki vagyok, mit kell tennem, de azt igen, hogy Isten valami különlegeset szán gyermekeinek…és nekem is. Egy pár megpróbáltatás után rájöttem, hogy az élet tele van kihívásokkal, meglepetésekkel, furcsaságokkal és úgy gondoltam, gondolom, a papság is ezek csoportjába tartozik. Ezért 12. osztály végén teljesen elhatároztam, hogy én is szeretnék e meglepetésekkel és kihívásokkal megbirkózni, ezért jelentkeztem a  gyulafehérvári teológiára. Itt megtanulhatom, hogyan is kell méltóságteljesen megbírkózni a feladatokkal, melyek a nagybetűs életben rám, ránk várnak. 

Márton Ottó

Oroszhegy • 1999. augusztus 14.

A nevem Márton Ottó. Székelyudvarhelyen születtem 1999. augusztus 14-én, jelenleg Oroszhegyen élek családommal. Elemi tanulmányaimat az oroszhegyi Petőfi Sándor Általános Iskolában, a középiskolát a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban végeztem, matematika-informatika szakon. Kiskorom óta szeretek a templom körül tevékenykedni, ministrálni. Szüleim vallásosan neveltek és nagyszüleimmel, rokonaimmal együtt mindig támogattak a papság útján. Ennek ellenére az isteni hivatást csak későn, XII. osztályban éreztem meg igazán, szentségimádásokon, szentmiséken, embertársakon és más kegyelmeken keresztül. Jól érzem magam Isten közelségében. Papként szeretnék tanúságot tenni Istenről életemmel, példámmal és szavaimmal, ezért kérem az Ő segítségét, kegyelmét és áldását életemre.

Nagy Emil

Szováta • 1999. július 27.

A nevem Nagy Emil, Marosvásárhelyen születtem 1999. július 27-én , Szovátán nevelkedtem. Tanulmányaimat Szovátán kezdtem az S. Illyés Lajos általános iskolában, a középiskolai tanulmányaimat pedig Gyulafehérváron, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem. Már kiskoromban éreztem a Jóisten hívását. A középiskolai éveim alatt még jobban körvonalazódott bennem a vágy a papi hivatás iránt. Végül elfogadtam Isten hívását és sikeres érettségi után felvételt kértem a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Szemináriumba.

“Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is szenvedett értünk, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait.” 1 Pét 2,21

Simon Sándor

Sepsiszentgyörgy • 1999. június 9.

A nevem Simon Sándor, 1999. június 9-én születtem Sepsiszentgyörgyön. Szüleim 5 gyereke közül én vagyok a legkisebb. Mondhatni az egyház tövében nőttem fel, hiszen édesapám is, édesanyám is, illetve az egyik bátyám is az egyháznál dolgozik. Iskolai tanulmányaimat a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban végeztem, zene szakon, zongorát tanulva fő szakon. Mégis mindig a papi hivatás foglalkoztatott valamilyen szinten. Sohasem tudtam kiverni a fejemből a papságot, habár sokáig nem vettem komolyan ezen vágyamat. Végül is a papság mellett döntöttem, s örömmel tölt el, hogy ezen az úton járhatok, hogy Jézus Krisztus Egyházának a szolgálatába állhatok.

Tuzson Balázs

Sepsiszentgyörgy • 1998. december 21.

© Copyright 2019

by Seminarium Incarnatae Sapientiae

Kapcsolat

Tel: 0040 - 258 811 688 

Email: seminariumsis@gmail.com

Cím

510009 Alba Iulia

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 3

Jud. Alba