top of page

Mária Rádió

logo_fekvo.jpg
43950768_2113961865301683_33648099653268

Szemináriumunk életében

 

    A Mária Rádió a lelkek megmentéséért jött létre, hogy megtérést hirdessen, újra felkínálva a katolikus hitet a rádión keresztül az embereknek. Mindezt mi kispapok a saját életünkből próbáljuk megcsillantani, különösen azoknak, akik az isteni életre vágynak.

"Az embereknek hiteles szavakra van szükségük. Olyan szavakra, amelyek építenek, nem pedig elválasztanak, amelyek bizalmat öntenek a félénk szívekbe:Tiszta, egyszerű szavakra van szükségük, amelyek a szeretetet és az igazságot hirdetik. Ezek a szavak hordozzák az üdvösség üzenetét, magát Krisztust. Ezeknek a szavaknak ti vagytok a hirdetői, de mindenek előtt tanúságot kell tennetek róluk. Csak az a szó, amely mögött az élet tanúsága rejtőzik, a hit, remény és szeretet talajából kinőtt szó lesz elég erős ahhoz, hogy meggyőzze és alakítsa az embert, és az új evangelizáció eszköze legyen." (II. János Pál a Mária Rádiónak; Róma, 1994. március 23.) 

    A Rádiót világiak mozdítják elő egyháziak közreműködésével. A világiak a keresztségben minden keresztényre bízott feladatot viszik tovább, hogy terjesszék az evangéliumi üzenetet. Munkájuk, hála Isten iránt a hit kegyelméből kapott ajándékáért, hűen a Katolikus Egyház tanításához, a Szentatyához és a püspökökhöz, közösségben vele, az isteni Gondviselés támogatásába vetett teljes bizalommal, de felhasználva a rádió eszközének minden lehetőségét.

 

A Mária Rádió története

 

    Az első lépések és próbálkozások Szőcs Csaba és Hajlák Attila egykori kispapok nevéhez fűződnek, akik 2006-ban a kispapok adventi- és nagyböjti gondolatait szerkesztették. Mindez egy lehetőség volt, hogy a rádió hallgatóihoz szóljanak és megajándékozzák gondolatainkkal.

A tényleges stúdió szerkesztőségének megszületése Puskás Attila nevéhez fűződik, aki Székelyudverhaly-Szombatfalván gyakorlati éves kispapként került kapcsolatba a rádióval, mindazt megszeretve és továbbadva építette a közösséget a gyulafehérvári teológián is.                      Puskás Attila egykori kispap így ír a születésről:

    „Kispapokkal szervezett módon kétszer látogattunk el a nagyváradi Mária Rádió stúdióhoz. Családias munkaközösségre találtunk, melynek fáradozásai gyümölcseként sok krisztushívő táplálja mindennapi hitét. … dr. Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatásának napján a nagyváradi Stúdióban fejeztük ki és erősítettük meg közösen azt a vágyat, miszerint mi kispapok is szeretnénk belekapcsolódni az erdélyi Mária Rádió rendszeresen szolgáló önkéntesei közé.

    Amennyiben életünk kibontása ajándékozásként nyilvánul meg, akkor ennek gyümölcsei egy magasabb létdimenzióba emelik az ajándékozót és az ajándék befogadóját. Papi hivatásom egyben életem kibontását is jelenti.

    Úgy érzem és gondolom, hogy a szolgálat jegyében megélt önkéntességnek mély üzenete van. Sokkal több, mint az, ami a gyakorlati munka következményeként külső fórumon látszik. A belső fórumon megélt önkéntességnek a gyökere a Szűzanya szavaiban található: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” …”(Lk 1,38)

    Erre a vágyra Isten maga adta meg a választ, amikor 2011. november 26-án Csodásérmű Boldogasszony elméknapján dr. Oláh Zoltán Intézetünk akkori rektora nagy ünnepélyes keretek között megáldotta az új dél-erdélyi stúdiót.

 

Önkéntesek munkája

    A Mária Rádió önkéntességének eredeti forrása a Szűzanya iránti szeretet. Mindazoknak, akik részt vesznek bármilyen formában a Mária Rádió munkájában, elhivatottságot kell érezniük a szolgálat iránt. Jelenlétük és munkájuk válasz a Szűzanya kérésére, akinek szüksége van a munkájukra. 

     Az imádság és az evangelizációs tevékenység, mely a Mária Rádió szerkezetét adja, azt a célt szolgálja, hogy a lelkek megszentelődjenek. Minden műsorunk végső célja a hallgatók növekedése hitben, reményben és szeretetben. Mindezt akkor érjük el, ha mi, műsorvezetők is, a lelki fejlődés útján járunk. Mindezt folyton tudatosítanunk kell önmagunkban.

                                                                  

bottom of page