top of page

mégIS

Minden bizonnyal Ön is valamilyen mértékben alárendeltje korunk mennyiségileg rohamosan növekvő tendenciájú, a továbbítás időtartamát minél inkább lecsökkenteni akaró és a személyesen fogalmazott, papírra írt, nyomott szöveget leépítő adattömegnek, melynek tengerében a puszta szó is jelentésében csorbul, vagy a figyelmet átsiklatja mondanivalóján. Ennek a művilágnak ellensúlyozásaként álljon előttünk lapunk címe.

1997-től viseli a szeminaristák magazinja a jelenlegi címet.

Lapelődünk címe magát az intézet nevét viselte, ugyanis SIS név alatt jelent meg, mely rövidítés betűi a Seminarium Incarnatae Sapientiae, azaz a Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szeminárium jelentését hodozzák. Tehát a mégIS szóban olvasható „IS” kapcsolatos kötőszót azért írjuk nagybetűvel, hogy mintegy jelezzük, igyekszünk megőrizni, bölcsességgel továbbadni iskolánk nevét, hordozni annak szellemiségét. Egy felmérés kapcsán a „mégis” szó jelentésére különböző válaszok érkeztek. Egyeseknek remény, nekifutás, másoknak egy újabb lehetőség, esély jutott eszükbe a szavat olvasva. A közvéleményhez hasonlóan ez a folyóirat is egy jelzést hivatott átadni, reménysugarat, miszerint bár mi, kispapok egyre kevesebben vagyunk, ennek ellenére nem lankad, mert nem lankadhat a törekvésünk, igyekezetünk.

​​

intro_megissince.jpg

​​

Jövőbeni törekvéseink arra kell irányuljanak, hogy a papírra vetett szónak értéke ne csorbuljon, fénye ne halványuljon el. Másolatok tömkelegében szorul háttérbe az írott szó, ahogyan mesterséges kapcsolatbázisok építik le a személyes és a szó legszorosabb értelmében emberinek, természetesnek mondható kapcsolatokat. E métely több mint kétezer éves hagyományunkra is igyekszik kivetni hálóját, nem ismerve lehetetlent. Ennek ellenére állapotbeli kötelességeink minél odaadóbb végzésére sarkall a krisztusi értékrend. A hit megvallása, imádságos lelkülettel az egységre való törekvés mind-mind a válaszok, a megoldások kincsesbányái.

A mégIS legyen továbbítója értékrendünknek, eszköze a gyarapodásnak! 

​​

megis_archiv_logo.jpg
bottom of page