top of page

Oktatott tárgyak

FILOZÓFIA-TÖRTÉNET

LOGIKA

METAFIZIKA

KOZMOLÓGIA

ANTROPOLÓGIA

TEODICEA

ETIKA

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

KERESZTÉNY

ÓKOR

KERESZTÉNY

KÖZÉPKOR

KERESZTÉNY

JELENKOR

BIBLIKUM - ÓSZÖVETSÉG

ÓSZÖVETSÉGI

BEVEZETŐ

PENTATEUCHUS

ÉS TÖRTÉNETI KÖNYVEK

PRÓFÉTAI IRODALOM

ZSOLTÁROK

BÖLCSESSÉGI IRODALOM

BIBLIKUM - ÚJSZÖVETSÉG

ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETŐ

OPCIONÁLIS:

APOSTOLOK CSELEKEDETEI

SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOK

JÁNOSI IRODALOM

PÁLI LEVELEK

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA

VALLÁS-

TEOLÓGIA

KRISZTUS-

ESEMÉNY

KINYILATKOZTATÁS

INTEN NÉPE - 

AZ EGYHÁZ

DOGMATIKA

SZENTHÁROMSÁG-TAN

TEREMTÉSTAN ÉS ESZKATOLÓGIA

TEOLÓGIAI ANTROPOLÓGIA ÉS MARIOLÓGIA

KEGYELEMTAN ÉS SZOTERIOLÓGIA

MORÁLTEOLÓGIA

ÁLTALÁNOS

ERKÖLCSTAN

AZ EGYHÁZ

SZOCIÁLIS TANÍTÁSA

BIOETIKA

KAZUISZTIKA

EGYHÁZJOG

BEVEZETÉS AZ EGYHÁZJOGBA ÉS ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

ISTEN NÉPE AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYVBEN

HÁZASSÁGJOG

BÜNTETŐJOG

LITURGIKA I:

A SZENTMISE

 LITURGIKA II:

AZ EGYHÁZI ÉV

GREGORIÁN ÉNEK

GYAKORLATI TEOLÓGIA

PASZTORÁL-TEOLÓGIA

SPIRITUALITÁS

KATEKETIKA:

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS

HOMILETIKA

PLÉBÁNIAI ADMINISZTRÁCIÓ

ANTIK NYELVEK

EGYHÁZI

LATIN

BIBLIAI

GÖRÖG

MODERN NYELVEK

MAGYAR

NYELV

ROMÁN

NYELV

OLASZ

NYELV

bottom of page