top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Évzáró és ösztöndíjátadás

A gyulafehérvári papnevelő intézetben működő, 1878-ban alapított, Szalézi Szent Ferencről nevezett Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola (EMEI) évzáró ünnepségét tartották 2021. június 13-án, vasárnap az intézet dísztermében, amelynek keretében Kovács Gergely érsek átadta az általa alapított ösztöndíjat a szeminárium egyik V. éves kispapjának.

A kispapok tanulmányaikon túli önképzését, tevékeny közösségi szerepvállalását szorgalmazó iskola akárcsak az elmúlt években, idén is különböző szakosztályokba szervezte a szeminaristákat, akik ebben a tanévben a járványügyi korlátozások miatt leginkább a második félévben fejtették ki tevékenységüket, megtartva szokásos ünnepi előadásaikat.


Ferencz Egon-József IV. éves kispap, leköszönő elnök beszédében hangsúlyozta, hogy bár nehézségek révén, de az EMEI-nek idén is a korábbi hagyományok mentén sikerült kifejtenie tevékenységét, így a második félévben különböző témaköröket feldolgozva sikerült négy előadást tartani. Az elnök mellett a tisztikar tagjai is beszámoltak a tevékenységekről, majd díjazták a szakosztályok tevékenységét.

A decemberben meghirdetett Szent József-évhez kapcsolódva, a Boldogságos Szűz Mária jegyeséről tartott előadást a legtudományosabbnak, a hivatás témáját körüljáró előadást pedig a legkreatívabbnak vélte a zsűri. A családnak szentelt, az Amoris Laetitia megjelenésének ötödik évfordulója alkalmából meghirdetett évhez kapcsolódva az apostoli buzdítást bemutató előadást a legaktuálisabbnak találták, míg a Ferenc pápa csíksomlyói látogatása évfordulója alkalmából tartott előadást a legszemélyesebbnek.

Az EMEI évzárón jelen volt Kovács Gergely érsek is, aki az ünnepség keretében adta át az általa februárban, püspökké szentelésének első évfordulóján alapított ösztöndíjat, amelyet idéntől évente egy V. éves kispapnak ad át önként vállalt extrakurrikuláris tevékenységéért, akit az ösztöndíjszabályzat értelmében egy kispapokból és elöljáróikból álló bizottság választ ki és terjeszt elő díjazásra a főpásztornak. A bírálóbizottság tagjaként László Zsolt diakónus méltatta és jelentette be az idei ösztöndíjast, aki idén Bőjte Csongor diakónus volt.

Az érsek ünnepi beszédében megköszönte a szeminaristák és a leköszönő EMEI-tisztikar elkötelezett munkáját, amelyet tanulmányaik mellett fejtenek ki, továbbra is kitartó munkára bíztatva őket. Személyes hangvételű szavaiban büszkeségének adott hangot, hogy buzgó és lelkes, erős közösséget tudhat magáénak, ahol kispapok és elöljáróik egyaránt elkötelezettségükről tesznek tanúságot. Beszéde végén díszoklevéllel adta át az ösztöndíjat az idei díjazottnak kiemelkedő szorgalmáért, odaadásért, elkötelezettségéért.


Seminarium.ro/ Fotó: Nagy Emil

960 megtekintés
bottom of page