top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

„Úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass...”

A szolgálatok feladása a szeminárium kiemelkedő ünnepe, így a hagyományokhoz híven, április 3-án, feketevasárnap, az egyhetes nagyböjti lelkigyakorlatot követően a gyulafehérvári székesegyházban ünnepi szentmise keretében Kovács Gergely érsek a harmadéves kispapokat lektorokká, míg a negyedéveseket akolitusokká avatta. Az ünnepen jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Kerekes László segédpüspök, a szeminárium elöljárói és tanárai, a központi papság, illetve a jelöltek szülei, testvérei. Az ünnepet magasztosabbá tette a kolozsvári Szent Cecília kórus szolgálata, akik e napon tartják kórusuk lelkinapját Gyulafehérváron.

Az új akolitusok és lektorok főpásztoraik körében


Az evangélium után András István rektor szólította ki a jelölteket, akik a lektori és akolitusi szolgálatok felvételét kérték, azt követően Kovács Gergely érsek szólt az ünneplőkhöz. A főpásztor szentbeszédében a lektorokjelöltek számára felhívta figyelmüket, hogy: „nem pusztán egy szövegrész felolvasásáról van szó, hanem a hit ápolásáról. Nem mindegy, hogy ezt hogyan teszitek. Ugyanakkor, ti magatok is fogadjátok be a Szentlélek tanító szavát, elmélkedjétek át és napról napra jobban sajátítsátok el Mesterünk tanítását.” Az akolitusjelöltekhez atyai szeretettel szólt: „ezentúl Krisztus Testét érintitek az Oltáriszentségben: mindig szent komolysággal tegyétek. Szeressétek mindazokat, főleg az elesetteket és betegeket, akik általatok vehetik magukhoz Krisztus Testét.”


A szentbeszédet követően a lektorjelöltek átvették a püspöktől a Szentírást, aki felhívást intézett hozzájuk: „Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.” A lektorok megbízatása lesz a szent szövegek felolvasása, amelyek az igeliturgia részében hangzanak el.

Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, aki átadta a szentmise ünneplésére előkészített adományokat, mondván: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál.” Az akolitusok feladata lesz a szentmiséken való áldoztatás és a szent edények megtisztítása, de elvihetik az Oltáriszentséget az idősek, betegek otthonába, szentségimádást és különböző liturgikus cselekményeket végezhetnek, többek között igeliturgiát is.


Lektorok: Csibi Levente (Csíkcsobotfalva), Lázár Hunor (Lövéte), Pinkóczi György (Óradna)Akolitusok: Tuzson Balázs (Sepsiszentgyörgy), Nagy Emil (Szováta), Gergely József (Csíkcsekefalva), Balázs Barmabás (Székelykeresztúr)Fotó: Kováts Álmos/SIS

67 megtekintés
bottom of page