top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Újuljatok meg! Nagyböjti gondolatok kispapoktól

2017 adventje óta a sorban kilencedik kiadványként jelent meg a gyulafehérvári kispapok Újuljatok meg! (Înnoiți-vă! román nyelven) címet viselő nagyböjti elmélkedéssorozata, amelyben a kispapok és elöljáróik, valamint Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök osztja meg gondolatait a nagyböjti szentidő napjain húsvétvasárnappal bezárólag.

Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ

Az immár hagyományossá vált kiadvány második alkalommal jelenik meg két nyelven, magyarul és románul, így a kispapok egyházmegyéinek, a gyulafehérvári, nagyváradi, szatmári és temesvári egyházmegyék papjainak köszönhetően több száz közösségbe jut el a szeminaristák ünnepre hangoló kis füzete, amelyben az előző évi kiadványokhoz hasonlóan napi elmélkedéseket olvashatnak mindazok, akik mélyebben szeretnének készülni a Feltámadás ünnepére.

Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ

Ajánlójukban a szerkesztők megfogalmazták, hogy nem véletlen az idei címválasztás (Újuljatok meg!), hiszen „az előttünk álló időszak több szempontból is erre hív: a nagyböjti szent idő lehetőség arra, hogy a tékozló fiúhoz hasonlóan elhagyjuk a régi ember szokásait, és megvallva azt, hogy nem épp a jó úton járunk, felkerekedjünk és elinduljunk az atyai házba, megvallva azt, hogy bár vétkeztünk, mégis szeretnénk újrakezdeni, szeretnénk újból magunkra ölteni az istengyermekség fehér ruháját. Ugyanakkor az idei készületi idő – és még az azt követő időszak is – egy másfajta megújulásra is hív minket, hogy a szinodalitás útjára lépve, együtt járva építsük tovább (és ha szükséges újra) az egyházat, felfedezve azt, hogy mire hív minket, a harmadik évezred keresztényeit Lelke által az Úr.” Épp ennek fényében a napi elmélkedések mellett a szerkesztők a szinódusi út segédanyagából válogatott idézetekkel próbálják hangolni és biztatni olvasóikat a szinódusi úton való elindulásra.

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Kovács Gergely érsek támogatásának köszönhetően a kispapok a tanév második kiadványával is meg tudtak ajándékozni intézményeket, így az elmúlt napokban Kiss Endre spirituális vezetésével a szerkesztők, Bőjte Csongor és Ferencz Zsolt több székelyföldi intézménybe látogatott, átadva a kispapok lelki útravalóját a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium katolikus közösségének, a szintén székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthon és a mallersdorfi ferences nővérek vezette kézdiszentléleki Szent Klára Idősek Otthona lakóinak. A csíkszeredai börtönben havonta csíki lelkipásztorok mutatnak be szentmisét, rajtuk keresztül a börtönben élőknek is juttattak a nagyböjti elmélkedéssorozatból, ugyanakkor felkeresték a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumot, ahol Simó Gáspár spirituális meghívására röviden találkozhattak a tizenegyedik osztályos, teológiát tanuló diákokkal is. A körút a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban ért véget.

Fotó: Erdély Imre/ Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

A kispapok és elöljárójuk elmondták, hogy a tanév második körútja is gyümölcsöző volt, hiszen minden ilyen alkalom jó lehetőség a találkozásra, megerősödésre. A nagyböjti körút főként az összetartozás érzését erősíti, hogy egy közös cél, Isten országának építésében munkatársak mindannyian az egyházi nevelési és szociális intézményekben szolgáló papok, szerzetesek és világi krisztushívők.

Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ

www. seminarium.ro

348 megtekintés
bottom of page