top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

A holnap reménye…

„Azt láthatjuk, hogy a világból kiveszett minden remény: betegség betegséget követ, fegyveres összecsapás üti fel a fejét mindenhol, megélhetésünk válsága folyamatosan fenyeget. A születendő Kisded reményt akar ébreszteni bennünk. Hamarosan eljön, hogy kiragadjon bennünket a szorongásból és a világ fájdalmától való félelemtől. Az adventi időben, felkészülve születése napjára, táplálnunk kell önmagunkban a holnap reményét: közelebb kell jutnunk őhozzá, a mi Reményünkhöz.”

Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ


Szemináriumunk kispapjai a korábbi évek szokásaihoz híven ismételten összeállították magyar és román nyelven egyaránt az adventi gondolataikat tartalmazó kisfüzetet, amellyel a hívek méltó készületét szeretnénk segíteni karácsony szent ünnepére.

A kisfüzet advent minden napjára tartalmaz egy-egy rövid elmélkedést, amelyet Kovács Gergely érsek úr, papnevelő intézetünk elöljárói és kispapjai írtak az adventi napok olvasmányaira alapozva. Az idei évben kiadványunk A holnap reménye címet kapta (román nyelven: Speranța zilei de mâine), mivel nap mint nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy reményveszetten rohanunk jövőnk, a holnapunk irányába, amelyből sokszor kimarad Isten; Isten, aki igaz reménységgel akar bennünket eltölteni. A kisfüzet célja a születendő Kisdednek az (újra) megtalálása, az Isten és ember iránti bizalom, valamint az igaz, tettekkel megélt keresztény hitben gyökerező remény (újra) felélesztése volt.Mint minden évben, idén is kifejezett módon próbáltunk figyelni arra is, hogy kisfüzetünket személyesen is átadhassuk ajándékként a főegyházmegye különböző területeit meglátogatva. Ennek fényében az elmúlt napok során a római katolikus iskolalelkészek vezetésével és segítségével meglátogattuk a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnáziumban, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumban levő katolikus osztályokat. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban pedig a szerkesztők nevében Mayer Nándor és Czirják Ottó kispapok adták át a kis füzeteket.


Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ


A látogatások során lehetőség nyílt a személyes találkozásokra is, ahol a kisfüzet szerkesztői, nevezetesen Ferencz Zsolt, Kovács Nándor Hunor és Tóth Gellért-Huba beszélt a papi hivatás felismeréséről, a kispapság szépségeiről és nehézségeiről, a líceumi tapasztalataikról és élményeikről, a szerelemről, ugyanakkor a diákok kérdéseket is tehettek fel, amelyek még nyitottabbá tették a beszélgetések fonalát a kispapok és a diákok között.

Reméljük, hogy idei kiadványunk elősegíti a hívek és a diákok körében egyaránt a keresztény remény felerősödését, lelkiekben felkészülten élve meg a karácsonyi ünnepeket.


Fotó: Simon Imre


Köszönjük a gyulafehérvári, nagyváradi, szatmári és temesvári egyházmegyék papjainak, hogy idén is segítettek abban, hogy minél nagyobb számban eljusson a hívekhez kiadványunk. Hála az iskolalelkészek nyitottságáért, hogy személyesen is találkozhattunk és átadhattuk a diákoknak adventi gondolatatinkat tartalmazó kisfüzetünket, valamint külön hála a csíkszeredai Alutus nyomdának és munkaközösségének a kiváló minőségért, a sokévi gyümölcsöző együttműködésért. Továbbá köszönjük Péter Arthur főesperes-plébános és Takó István plébános vendéglátását, hogy bekapcsolódhattunk közösségeik életébe.


Az adventi napok során Twitteren gondolatmorzsákat osztunk meg elmélkedéseinkből.


175 megtekintés
bottom of page