top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

A közös út folytatása...

Évet értékeltek a szemináriumi elöljárók és a katolikus iskolák lelkivezetői, akik újabb Pre-szemináriumi találkozón vesznek részt ezúttal Gyergyószentmiklóson, a Szent István király ereklyéinek átvitele plébánián. A találkozón részt vesz Kovács Gergely érsek is.

Kovács Gergely érsek gimnazisták körében


A résztvevők visszatekintettek az elmúlt egy év során elindított kezdeményezésekre, értékelték mindazokat a programokat, amelyeket a papság iránt érdeklődő fiataloknak szerveztek a tanév során. A visszatekintés mellett sor került az új tervek, új irányvonalak megfogalmazására is, amelyek mentén szeretnék folytatni az eddigi tevékenységeket, hogy minél több fiatalt elérjenek a programok révén, akik egy-egy találkozó alkalmával akár a szeminárium „lakói” is lehetnek néhány napra.

A jelenlévő elöljárók és lelkivezetők ugyanakkor a hivatásgondozás és hivatásébresztés új kihívásairól is tárgyalnak, hogy melyek azok az utak és eszközök, amelyek révén segíteni lehet a fiatalokat az útkeresésben.


Másnap „terepen”, intézmények meglátogatásával folytatódott a Gyergyószentmiklóson tartott pre-szemináriumi találkozó, amely során a résztvevők Kovács Gergely érsek vezetésével két oktatási intézményt és a főesperesi hivatalt keresték fel, hogy beszámoljanak tevékenységükről, ismertessék jövőbeni terveiket, és erősítsék az együttműködést az intézmények között.


A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban Siklódi Piroska igazgatónő fogadta a Kovács Gergely érsek vezette küldöttséget, akivel ismertették a pre-szemináriumi tevékenységeket és terveket, közösen beszéltek a lehetséges együttműködésekről, hiszen a következő tanévtől új szakot, vallásturizmus szakirányú képzést indít az oktatási intézmény. A tanácskozás végén megtekintették az iskola épületén – amely az egyház tulajdonát képezi – zajló felújítási munkálatokat is.

A Szent Miklós-plébánián, a gyergyói főesperesi kerület központjában Dávid György főesperes-plébános fogadta a küldöttséget, akinek bemutatták elképzeléseiket és közösen tárgyaltak a városi iskolák helyzetéről, azokban az egyházi jelenlétről.


A főpásztor, a szemináriumi elöljárók és programon résztvevő lelkivezetők végül a Salamon Ernő Gimnáziumba látogattak, ahol Ferenczi Attila igazgató és közvetlen munkatársa, György Éva aligazgató fogadta őket. Az igazgatósággal, majd a tanári karral folytatott beszélgetés, találkozó végén Kovács Gergely érsek áldását adta a tanintézményre, az abban szolgálatot teljesítő pedagógusokra, biztatva őket, hogy hűségesen éljék meg hivatásukat a mindennapokban. Ezt követően a líceum dísztermében hatvan gimnazista fiú fogadta a küldöttséget, akik Kovács Gergely érseknek tehettek fel kérdéseket. A jó hangulatú, mindenki számára építő beszélgetés során a fiúk a liturgiáról, misszióról, papi szolgálat feladásáról, örmény rítusú papságról, egyházjogi kérdésekről, szerelemről és aktualitásokról kérdezték a főpásztort, ugyanakkor személyes kérdéseik révén arra is kíváncsiak voltak, hogy papi élete során melyek voltak a legszebb, legörömtelibb pillanatok.


A program közös kiértékeléssel végződött a gyergyószentmiklósi Szent István király ereklyéinek átvitele plébánián, ugyanis az idei találkozó házigazdája és programfelelőse Keresztes Zoltán plébános volt munkatársával, Pasca Szilárd segédlelkésszel.


Fotó: SIS

16 megtekintés
bottom of page