top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

A közös út folytatása

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium adott otthont az idei Pre-szeminárium találkozó őszi alkalmának. Őexcellenciája Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a nagyszeminárium elöljárói: András István rektor, Diósi Dávid dékán-vicerektor, Kiss Endre spirituális, valamint Keresztes Zoltán a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály iskoláért felelős plébános, Kovács József a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum iskolalelkésze, Simó Gáspár a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium spirituálisa, Simon Imre a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum iskolalelkésze, Tuzson Attila a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban működő osztályok iskolalelkésze látogatták meg az egykori székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnázium jogutódját, a Tamási Áron Gimnáziumot.

A találkozó első napján, október 18-án a Pre-szeminárium hivatásgondozó csoport közös előadáson vett részt a gimnázium Baróti Szabó Dávid előadótermében, ahol Török Edith M. Tarzícia nővér, Nagy Hajnal hitoktatónő és Ilyés Lehel iskolalelkész közösen mutatták be a gimnáziumban működő teológia osztályokban történő hitoktatás, nevelés és lelki kísérés folyamatát. Beszámoltak a gimnáziumban történő hitoktatásról, a közös lelki élményekről, tapasztalatokról, valamint a bentlakásban történő lelki kísérés lehetőségeiről. Az egybegyűlteket Laczkó György igazgató köszöntötte, aki röviden felvázolta a nagy múltú intézmény történetét, amely szorosan össze kapcsolódott alapításától kezdődően, egészen napjainkig a Katolikus Egyházzal. A bemutatást követően az érsek atya reflektált az elhangzottakra, kiemelve egy-egy értékes kezdeményezést, megköszönve a hitoktatók és az iskolalelkész szolgálatát, munkáját.


Az első nap második részében a hivatásgondozó csoport a Szent Miklós Plébánián közösen reflektált az elmúlt időszakra, annak megvalósításaira, ugyanekkor az idén kinevezett iskolalelkészek beszámoltak első tapasztalataikról. A szemináriumi elöljárók kezdeményezésére a jelenlévők közösen terveztek, a lehetőségeket kutatva a jövőbeni közös programokkal kapcsolatban, amelyeket olyan fiatal középiskolások számára terveznek, akik papi hivatást éreznek a lelkükben, illetve érdeklődnek a papi hivatás iránt.


A második nap reggelén, október 19-én, szerdán az érsek atya, a főesperes úrral, a nagyszeminárium elöljáróival, és az iskolalelkészekkel közösen szentmisét mutatott be a Tamási Áron Gimnázium diákságának és tanárainak jelenlétében a Szent Miklós Plébániatemplomban a papi hivatásokért. Ugyanezen nap délelőttjén érsek atya találkozott a gimnáziumban tanuló katolikus lányokkal, majd a városban tanuló katolikus fiúkkal. Mindkét eseményen a gimnázium két végzős diákja, Szász Ágnes és Gál Tamás tolmácsolta a diákok előzőleg megfogalmazott kérdéseit. A találkozók második részében az éppen aktuálisan felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt a főpásztor. Egy nagyon jó hangulatú találkozón vehettek részt mindazok, akik érdeklődtek az érsek atya személye, hivatása, gondolkodása, vagy épp világnézete iránt. Mindkét találkozó közös imával és főpásztori áldással zárult.


A két találkozó között a tanítási nap közepén érsek atya a Pre-szeminárium csoport papjaival meglátogatta a gimnázium tanári karát. A közös alkalom kezdetén Laczkó György igazgató és Bekő Melinda igazgató-helyettes asszony köszöntötte a tanári kar nevében a vendégeket. A biztató és bátorító gondolatok mellett a főpásztor szívből jövő háláját is kifejezte a pedagógusoknak hivatásuk szeretetteljes szolgálatáért, amit a tanulóifjúság körében áldozatos munkával végeznek. Jó volt megtapasztalni, ahogyan a különböző felekezetű pedagógusok közösen imádkoztak együtt az érsekkel munkájuk gyümölcseiért, majd a főpásztor a személyes találkozás végén áldást adott a jelenlévőkre.


A nap talán legmeghatóbb pillanata volt, amikor az előkészítő osztály ajtaján hirtelen belépett az érsek atya, Nagy Hajnal hitoktatónő és Ilyés Lehel iskolalelkész kíséretében, ahol a gyerekek pillanatokon belül körbevették a főpásztort, kezet nyújtottak neki, bemutatkoztak, csodálkozó vágyakozással megérintették a mellkeresztjét és kötetlenül, tiszta gyermeki őszinteséggel és valami megfoghatatlan bizalommal beszélgettek vele. Jó volt megtapasztalni az egyszerű gyermeki szív és a mindenkihez odahajló szeretet találkozását.

A találkozó közös ünnepi ebéddel zárult a Szent Miklós Plébánián, ahol házigazdaként Márton József főesperes-plébános vendégszeretetét élvezhették a találkozón résztvevők.Ilyés Lehel a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium iskolalelkésze


Fotó: András István, Ilyés Lehel


573 megtekintés
bottom of page