top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

A közös út folytatása – Pre-szeminárium találkozó

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum adott otthont az idei Pre-szeminárium találkozó tavaszi alkalmának. A találkozón Kovács Gergely érsek is részt vett, továbbá a nagyszeminárium elöljárói: András István rektor, Diósi Dávid dékán-vicerektor, Kiss Endre spirituális, valamint Ilyés Lehel a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium iskolalelkésze, Keresztes Zoltán a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Műszaki Líceumért felelős plébános, Kovács József a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum iskolalelkésze, Simó Gáspár a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium spirituálisa, Simon Imre a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum iskolalelkésze, valamint Tuzson Attila a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban működő osztályok iskolalelkésze.

A találkozó első napján, március 28-án, a pre-szemináriumi hivatásgondozó csoportot Bejan András, a Nagy Mózes Elméleti Líceum igazgatója köszöntötte a vendégeket. Azt követően Mészáros Ágoston és Mészáros Tünde hitoktatók beszámoltak a líceumban működő teológiai osztályokban történő hitoktatásról és tapasztalatokról. Az ő prezentációjukat követően Ilyés Lehel a székelyudvarhelyi Tamás Áron Gimnázium iskolalelkésze betekintést nyújtott a gimnáziumban működő teológia osztályokban történő hitoktatásról, nevelésről, lelki kísérésről, a közös lelki élményekről. Az előadások végén Kovács Gergely érsek reflektált az elhangzottakra, kifejezve köszönetét a hitoktatóknak és Simon Imre iskolalelkésznek az áldozatos munkájukért.

A nap további részében a főpásztor közös visszatekintésre hívta meg a szeminárium elöljáróit és az iskolalelkészeket, értékelve az eddigi megvalósításokat, emellett sor került az új tervek, irányvonalak megfogalmazására is, amelyek mentén szeretnék folytatni az eddigi tevékenységeket, hogy minél több fiatalt elérjenek a programok révén. A jelenlévő elöljárók és lelkivezetők ugyanakkor a hivatásgondozás és -ébresztés új kihívásairól is tárgyaltak, hogy melyek azok az utak és eszközök, amelyek révén segíteni lehet a fiatalokat az útkeresésben.


A második nap reggelén, március 29-én, Kovács Gergely érsek a nagy-szeminárium elöljáróival és az iskolalelkészekkel közö-sen szentmisét mutatott be a Nagy Mózes Elméleti Líceum katolikus osztályainak jelen-létében a kézdivásárhely-kantai Szentháromság-plé-bániatemplomban a papi hivatásokért.A szentmisét követően a főpásztor találkozott a líceumban tanuló katolikus diákokkal, akik kérdéseket fogalmazhattak meg Kovács Gergely érseknek. A jó hangulatú, mindenki számára építő beszélgetés során szó volt a liturgiáról, misszióról, papi szolgálat feladásáról, szerelemről és aktualitásokról.


A délelőtt folyamán az érsek úr a pre-szemináriumi csoport papjaival meglátogatta a líceum tanári karát. A közös alkalom kezdetén Bejan András igazgató és Rancz Teréz aligazgató asszony köszöntötte a tanári kar nevében a vendégeket. A bíztató és bátorító gondolatok mellett a főpásztor szívből jövő háláját is kifejezte a pedagógusoknak hivatásuk szeretetteljes szolgálatáért, amit a tanulóifjúság körében áldozatos munkával végeznek. A közös imát követően a főpásztor áldását adta a tanintézményre, az abban szolgálatot teljesítő pedagógusokra, alkalmazottakra, bíztatva őket, hogy hűségesen éljék meg hivatásukat a mindennapokban.


A program közös kiértékeléssel végződött, amelynek végén a főpásztor és a pre-szemináriumi csoport tagjai köszönetüket fejezték ki Simon Imre imecsfalvi plébánosnak, iskolalelkésznek, aki a tavaszi találkozó programfelelőseként nagy szerepet vállalt ennek létrejöttében.

385 megtekintés
bottom of page