top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

A közös út kezdetének folytatása…


Október 16-17-én második alkalommal szervezték meg a kispapok plébánosai és a szeminárium elöljáróinak találkozóját.


Az elöljárók kezdeményezésére tavaly decemberben volt az első találkozó, annak fényében, hogy a papnevelésében a szeminaristák plébánosai is fontos szerepet játszanak. A találkozó közös ebéddel vette kezdetét, amelyen jelen volt dr. Jakubinyi György is.


Délután Ft. dr. András István rektor tartott beszámolót az elmúlt évben megvalósított és a jövőben megvalósítandó tervekről. Ezt követően a szeminárium rektora előadásában két témát mutatott be. Az elsőben a megkülönböztetés fontosságára fókuszált. Példaként Ferenc pápát hozta, aki többször hangsúlyozza, hogy meg kell tanítani a fiatalokat választani, különbséget tenni. Felgyorsult világunkban rengeteg lehetőség áll előttük és másodpercek alatt több lehetőség veszi körül őket. Mindennek a hátránya, hogy a mai fiatalok nehezen tudnak hosszú távon gondolkodni és döntéseket hozni, mert figyelmüket inkább a most, a pillanat ragadja meg. Fontos megtanítani őket a megkülönböztetésre.


Másodszor a változásra reflektált. Evidens, hogy az élet legfontosabb jellemzője a változás, hiszen Arisztotelész azt az elvet vallotta, hogy „akkor van élet, ha van változás.” Ezt a változást a rektor mozgásnak nevezte, amelynek látszódnia kell a kispapok életében, ugyanis a stagnáló élet halott.Ezt követően az elöljárók a plébánosokkal együtt kimentek a szőlősbe, ahol a kispapok az idei termést gyűjtötték be. A plébánosok segítettek kispapjaiknak a szőlőszedésben és közben régi emlékeket, történeteket idéztek fel. Miközben a kispapok, az elöljárók és a plébánosok közösen munkálkodtak az Úr szőlőjében, számos kellemes beszélgetés alakult ki.Az aznapi kötelezettség végeztével a kispapok közös vacsorát és nótaestet szerveztek, ahol régi nóták csendültek fel. A második nap közös szentmisével vette kezdetét, amelyet dr. Jakubinyi György érsek mutatott be.


A főpásztor beszédében a nap szentjéről, Antióchiai Szent Ignácról és a hivatásról elmélkedett. Jézus figyelmezteti apostolait, „nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15, 16). Ebben áll a mi hivatásunk: Isten ingyenes kegyelmét elfogadni, amellyel megajándékozott bennünket. De mindemellett fontos a példa is, amelyet a fiatalok látnak a plébánián, hiszen a példaképek mindannyiunk életében meghatározóak – hívta fel a figyelmet a főpásztor. Végül kérte a plébánosokat, az elöljárókat és a kispapokat, hogy imádkozzanak hivatásukért.


A találkozó reggeli elfogyasztásával zárult. A résztvevők örömüket fejezték ki, hogy a tavaly megkezdett közös út ebben az évben is folytatódott. Reményeik szerint, a jövőben is sor kerül hasonló találkozókra.

179 megtekintés
bottom of page