top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

A levegő tele van muzsikával…

A székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia október 19-én szervezte meg tizenegyedik alkalommal a templomi énekkarok találkozóját, amelyre szemináriumunk kórusa meghívást kapott. A találkozó mottójaként Edward Elgar gondolatát választották: „A levegő tele van muzsikával… mindössze annyit kell tenned, hogy jó mélyeket lélegzel.”Az ünnep szentmisével vette kezdetét, amelynek főcelebránsa és szónoka Ft. Mátyás Károly főesperes-plébános volt. A főesperes homíliájában hangsúlyozta, hogy a mai találkozónak elsődleges célja ráébreszteni bennünket arra, hogy szükség van a zenére, arra, hogy daloljunk és énekeljünk.

„Miért éneklünk? – kérdezte a szónok. Isten dicsőségére! A jezsuita rend jelmondata: Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szeretett jó dalostestvéreim, szeretném, ha az idei kórustalálkozó az általatok választott mottó mellett ezzel a jelmondattal is indulna és közösen énekelnénk, kiáltanánk együtt: Mindent Isten dicsőségére.” – hívta fel a figyelmet. A főesperes zárógondolata szerint a mi dalainkban „benne rejlik hegyeink szépsége, folyóink csobogása, illatozó virágai, ragyogása. A mi dalainkban találkozhatunk a szülői szeretet csodáival, hiszen ők azok, akik megtanítottak énekelni. Dalainkban ott találjuk Isten nagyságát, magasztalását, nemzetünk szabadságvágyát, nagyjaink lángoló biztatását és bátorítását. A dalainkban benne rejlik szülőföldünk szeretete, megbecsülése.”A szentmise végén a kórusok bemutatkoztak és a himnuszok eléneklése után közös szeretetlakomán vettek részt.

A meghívott kórusok: Székelyudvarhely-Szombatfalva Szent György Egyházközség Psallite Vegyeskara, Csíkszentléleki Plébánia Kórusa és Gyermek Scholája, Gyergyócsomafalvi Plébánia Kórusa, Székelyudvarhely, Szent Miklós plébánia Musica Sacra Kamarakórus, Gyulafehérvári Papnevelő Intézet Énekkara.

Köszönetünket fejezzük ki Ft. Mátyás Károly főesperes-plébánosnak és Ambrus László kántor úrnak a meghívásért, a szívélyes fogadtatásért. Reméljünk, hogy találkozásunk és éneklésünk Isten dicsőségére szolgál.

58 megtekintés
bottom of page