top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

A ruha alatt hűség, szolgálat és áldozat van

Nagyböjt második vasárnapján, 2022. március 13-án, ünnepélyes esti dicséret keretében iktatták be a gyulafehérvári székesegyház Szent Mihály főangyalról nevezett székeskáptalanját.

Kovács Gergely érsek iktatta be a gyulafehérvári székesegyház 2021. november 16-án megújított székeskáptalanját. Az ünnepi liturgia elején a főpásztor felolvasta a megújítás alkalmából kelt okiratát, amelyben ismertette a székeskáptalan tagjait és betöltött funkcióit. A több évszázados múltra visszatekintő testület tisztségeiben is megújult, alkalmazkodva a jelen kor kihívásaihoz.


A hitvallás elimádkozása után következett az újonnan kinevezett kanonokok eskütétele, amelyet kézjegyükkel is elláttak a főpásztor előtt. Azt követően az érsek átadta a kanonoki tisztséggel járó jelvényeket Marton József nagyprépostnak, Kiss Endre éneklőkanonoknak, Veres Stelian őrkanonoknak, Oláh Zoltán teológuskanonoknak, András István mesterkanonoknak, Farkas Ervin iskoláskanonoknak, Hurgoi János levéltár őre kanonoknak, és László Szabolcs penitenciárius kanonoknak.

A beöltözést követően a székeskáptalan tagjai elfoglalták helyüket az ősi stallumokban, majd ünnepélyes vesperást végeztek a jelenlévő papokkal, kispapokkal, gimnazistákkal és hívekkel közösen.Az esti dicséret keretében Kerekes László segédpüspök mondott rövid szentbeszédet.

Az ünnep kapcsán megfogalmazta, hogy a díszes kanonoki öltözet nem egyszerűen hagyományőrzés, ahogyan ünnepek alkalmával csoportok megjelenítik a különböző korok viseleteit, hanem a szolgálattal járó jelek, amelyek Istenre irányítják figyelmünket. Mint fogalmazott, a ruha alatt hűség, szolgálat és áldozat van, hogy mindazok, akik látják őket, azok még hűségesebben ragaszkodjanak Istenhez és az egyházhoz. A kanonokokhoz szólva azt kívánta, hogy legyenek Péterek, Jakabok és Jánosok, akik tanúi voltak Urunk színeváltozásának, hogy rá tudják irányítani az emberek figyelmét, aki minket is vár az örök hazában, a mennyben.


A közös ima végén Marton József nagyprépost röviden ismertette a székeskáptalan történetét, amely az évszázadok során mindvégig elkötelezetten próbálta teljesíteni apostoli munkáját az egyházmegyében. Az elmúlt évszázad kiemelkedő kanonokjaira emlékezve megfogalmazta, hogy a vértanúságot is vállaló Boga Alajos, Sándor Imre és Maczalik Győző, és a nehéz börtönt viselő Dávid László, Jakab Antal, Erős Lajos és sok más kiemelkedő, mindvégig hűségesnek bizonyuló kanonokok példáját követve vállalják a szolgálatot, segítve a főpásztor munkáját Isten nagyobb dicsőségére és az Anyaszentegyház javára.

Szöveg: Bőjte Csongor

Fotó: Nagy Emil/SIS

95 megtekintés
bottom of page