top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

Belépni a szűkebb tanítványi körbe

Öröm van közösségünkben, hiszen holnap a harmadéves növendékek felvételt nyernek a papjelöltek sorába. Az ünnepi beöltözést megelőzően szombat este a jelöltek átvették reverendájukat.Ft. Kiss Endre spirituális elsősorban a beöltözendőkhöz szólt. Beszédében kiemelte, hogy életükben lezárul a tanítványság korszaka, amely a gyökérverés ideje volt, a Krisztusban való gyökérverés ideje. A beöltözés által egy új kezdet érkezett el számukra, és fontos, hogy híddá váljanak az Isten és az emberek között. Holnap, amikor kiszólítják és igennel felelnek e szólításra, megvallják azt, hogy készek továbbra is Krisztust követni és a szűkebb tanítványi körhöz tartozni. Az előttük álló időben továbbra is alakulniuk kell s fontos, hogy mindenki a maga részét odategye. „A reverenda Krisztust jelképezi, így Krisztust öltitek magatokra. Fontos, hogy ne álarcnak használjátok, hanem tanúságtételre.” – zárta gondolatait az elöljáró.Ezt követőn Kelemen Arnold főmagiszter szólt a növendékekhez. A diakónus beszédében mindannyiukat lángnak nevezte, akik a rajtuk átragyogó örömükkel felszítják társaikban azt a szeretetet, amely mindannyiunk hivatásának kezdetén jelen van és vezet. „Akarjatok Krisztushoz alakulni!” – bátorította őket. „Ahogy a reverendát testre szabták nektek, hogy jól érezzétek magatokat benne, úgy magatartásotok, jellemetek is legyen Krisztushoz szabva.” Hangsúlyozta, hogy ez az ünnep minden kispapnak egyben emlékezés és reményteli előrelépés hivatásukra nézve.

Ezt követően a reverendák átadás következett, ahol nagyobb éves kispapok, papok átadták „fiaiknak” a reverendát. Az ünnep a completorium elimádkozásával zárult.
190 megtekintés
bottom of page