top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Bemutatkoznak a diakónusjelöltek: Baróti Tibor


1996 tavaszán láttam meg a napvilágot szülőfalumban, Gyergyócsomafalván, ahol a Jóisten gondosan előkészített és kegyelmekkel megajándékozott életútra hívott meg, kezdetben gyermeki egyszerűségemben.


A számomra igencsak meghatározó középiskolai éveket a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban végeztem, példás és nagyszerű nevelők formálásával, jó közösségben. Isten csöndes munkálásában ez idő alatt, egyre gyöngédebb kötelékkel vonzotta a szívemet.

Érettségi után kértem felvételemet a Papnevelő Intézetbe, 2015-ben. Szemináriumi éveim a képzés és a formálódás évei voltak. Pasztorális-gyakorlati évem, melyet Sepsiszentgyörgyön (cigánypasztorációban), Gyimesközéplokon és Brassó – Belvárosban töltöttem, megerősítést jelentett hivatásomban, és nagyszerű kapcsolatok épültek ez idő alatt, melyek életem részei.


Isten iránt mélyülő szeretettel, elköteleződéssel és odaadással készülök most a diakónusszentelésre, hogy teljes önátadásban szolgáljam az Urat és embertestvéreimet. Nem azért leszek (szer)pap, mert méltónak tartom magam, hanem mert Isten igent mondott rám, és szeretete meg nem szűnik.


1 525 megtekintés
bottom of page