top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Bemutatkoznak a diakónusjelöltek: Nagy FerencSzámomra a világ közepén, a Felső-Nyárádmente legkisebb településén, Deményházán születtem 1998. október 15-én. E kicsi közösségben csodálkoztam rá először a jó Isten által teremtett világra, ott tapasztaltam meg a Teremtő által gondosan előkészített életútra való meghívást.


Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem, majd Nyárádköszvényesen a dr. Nyulas Ferenc Általános Iskolában folytattam. Az általános iskola befejeztével, felvételemet kértem a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba. A sikeres érettségit követően, 2017-től a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett szemináriumba készülök a papságra.


Mérföldkőhöz érkeztem, s felidézve a megtett életút kihívásait, megpróbáltatásait és örömeit, amelyben megszületett hivatásom, elmondhatom hosszas folyamat eredménye. Szívemben kiemelt helyet foglal el a deményházi Szent Őrzőangyalok temploma, ez az a hely, ahol hitem fejlődött és megszilárdult. Itt éreztem meg a meghívást, itt mondtam ki az első igent a jó Istennek. Az apró, minden nap kimondott igenek indítottak el a Mester nyomába való szegődésnek az útjára. Ezen az úton mellettem volt és van a családom, valamint elhunyt Ft. Rózsa Gáspár deményházi plébános, aki követendő példaképként állt előttem az Egyház iránti hűségével, az Istennel való szoros kapcsolatával, kitartásával, emberségével és jókedélyű humorával.


Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy az idáig megtett úton embereket rendelt mellém, akik támaszaim, segítőim és tanítóim voltak. Köszönöm a szeminárium elöljáróinak és tanárainak, valamint a pasztorális-gyakorlati félévek – Tusnád és Kovászna – közösségeinek a befogadást, a közös munkát. Isten gondoskodott, hogy mindig és mindenhol legyen emberem. Öröm van a lelkemben, hogy megismerhettem őket.


Most, a szentelés előtt egy nappal őszinte vágyam, egészen Isten kezébe helyezni az életem, kérve a Szentlelket, hogy megtudjam tenni a jót az Ő dicsőségére és szent népe javára.

Fotók: Nagy Ferenc személyes archívumából.Imádkozzunk a diakónussá szentelendőkért:


Istenünk, szent Atyánk, te minden hívőt a szeretet tökéletességére hívsz, sokakat pedig arra biztatsz, hogy Fiadnak szorosabban nyomába szegődjenek. Add, hogy akiket különlegesen lefoglaltál magadnak, életmódjukkal országod tündöklő jelévé váljanak az egyház és az egész világ örömére. Kérünk, Urunk, fogadd őket szívesen, és add, hogy segítségeddel hozzád mindig hűségesek maradjanak, és a nekik adott mennyei ajándékok maradandó gyümölcsöt hozzanak, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!

1 972 megtekintés
bottom of page