top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

"Credo in unum Deum..."

Május 5-én reggel, közösségi szentmise keretében tette le a diakónusszentelést megelőző Hitvallást és a hűségesküt a főegyházmegye hat kispapja Kovács Gergely érsek előtt.

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint a szent rendek felvétele előtt a jelöltek nyilvánosan, a közösség jelenlétében vallják meg hitüket és esküvel fejezik ki, hogy a szentelés által szavaik és tetteik révén megőrzik az Anyaszentegyházzal való egységet, a hitigazságokat hűséggel hirdetik és értelmezik, engedelmességgel követik azt, amit a püspökök, mint a hit hiteles hirdetői és tanítói eléjük tárnak, és a mindenkori főpásztor munkáját hűséggel segítik.

Kovács Gergely érsek május 15-én szenteli diakónussá a gyergyócsomafalvi Baróti Tibor, a csíkszenttamási Biró Károly, a csíkszentdomokosi Bőjte Csongor, a csíktaplocai Kerekes Péter-Miklós, a borszéki Mazai Tihamér és a hidegségi Timár József kispapokat.

A szentelést a járványügyi korlátozások miatt szűk körben, a szemináriumi közösség, meghívott papok és a szentelendők családtagjai jelenlétében tartják. A diakónusjelöltek és a szeminárium elöljárói online bekapcsolódásra hívnak mindenkit. A május 15-én, szombaton délelőtt 11 órától kezdődő szentmisét a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség oldala, a

Templom.ro oldal és az Mária Rádió Erdély élőben közvetíti.

258 megtekintés
bottom of page