top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Cserkész kispapok eskütétele

Az 1997-ben alapított, 96. számú Pongrácz Szent István cserkészcsapat kötelekében 13 kispap tett fogadalmat Kerekes László segédpüspök, csapatvezető jelenlétében Páduai Szent Antal emléknapján, június 13-án, a papnevelő intézet kápolnájában.

Az újonnan alakult cserkészcsapat Kerekes László segédpüspökkel


Kerekes László segédpüspök, korábbi szemináriumi prefektus, teológiai tanár alapította 1997-ben a 96. számú Pongrácz Szent István cserkészcsapatot, amely 2003-ig a gyulafehérvári szeminaristákat szervezte egy csapatba. A csapat névválasztása nem véletlen, hiszen a jezsuita szerzetes vértanú a közeli Alvinc szülöttje, aki példakép a papok és kispapok számára egyaránt. A közel két évtizedig szünetelő csapatot Kerekes László segédpüspök élesztette újra, amikor egy éve toborzót tartott a kispapoknak, akik 2021 őszétől kezdték el a foglalkozásokat két örsbe szerveződve.


Június 13-án, a szeminárium kápolnájában tartott rövid és bensőséges ünnepség keretében 13 kispap tette le a cserkész fogadalmat, amellyel vállalták, hogy hűségesen teljesítik kötelességeiket, amellyel Istennek, a hazának, a nemzetnek és embertársaiknak tartoznak; mindent megtesznek, hogy másokon segítsenek, a cserkésztörvények ismeretében, azokat mindenkor betartva. A csapatvezető püspök arra buzdította a kispapokat, hogy bárhová is kerüljenek későbbi szolgálatuk által, mindvégig maradjanak hűségesek a fogadalmukhoz, életüknek legyenek útjelző táblái a cserkésztörvények, amelyek utat mutatnak a mindennapokban.

A fogadalomtétel keretében felolvasták az alapító, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Bi-Pi üzenetét, majd közös imádság után a cserkészvezető átadta a nyakkendőket, általa cserkésztestvérévé fogadva az új fogadalmas kispap-cserkészeket.


42 megtekintés
bottom of page