top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Diakónusszentelés Máriaradnán

Pál József Csaba megyés püspök kézrátétele és imája által az elmúlt szombaton, július 6-án a máriaradnai kegytemplomban ünnepi szentmise keretében szerpappá szentelte a magyarszentmártoni születésű Hojda Ionuc-Vasile és a berestyei Radulov Piry teológiai hallgatót. A liturgián részt vett a székeskáptalan több tagja, a temesvári egyházmegye papságának csoportja, a két szentelendő diáktársai, anyaországi és belföldi meghívottak, magyarszentmártoni és berestyei rokonok, barátok, hívek.A jelöltek bemutatását követően a Főpásztor szentbeszédében kiemelte: a diakónus azt jelenti, hogy szolgálattevő, de mindenekelőtt azt, hogy Jézus barátja, ami állandó kapcsolatot jelent, és ami idővel mind jobban elmélyül. A Jézussal való barátság pedig szolgálatot eredményez. – Ti megtapasztaltátok a Jézussal való barátságot, ami erre a meghatározó lépésre késztetett benneteket. A mai naptól fogva hivatalosan is Isten szavának hirdetői lesztek, a mai szentelés feljogosít titeket a keresztség és az Oltáriszentség kiszolgáltatására, közreműködésre házasságkötésben és a temetés szertartásának elvégzésére – fogalmazott a Főpásztor, a jelenlévőket pedig arra kérte, hogy a két fiatalt kísérjék továbbra is imájukkal.A jelöltek ezután egyenként a püspök elé térdeltek, és összekulcsolt kezüket a Főpásztor kezébe téve ígéretet tettek, hogy odaadóan fogják szolgálni embertársaikat, hirdetik az evangéliumot és engedelmességet fogadnak a mindenkori püspöknek. A Mindenszentek litániája alatt pedig, amelyet a papság és a hívek közösen imádkoztak, a két jelölt a földre borult annak jeleként, hogy teljesen Istennek szenteli magát. Ezt követően a Főpásztor kézrátétellel lehívta szolgálatukra a Szentlelket.


A szertartás következő mozzanataként Drăghia Novița berestyei, valamint Heinrich József óteleki plébános segédletével a fiatal szerpapok magukra öltötték a diakónusok ruházatát, a stólát és a dalmatikát, a Főpásztor pedig az igehirdetés szimbólumaként, átadta nekik az Evangéliumos könyvet.


A szentmise végén Pál József Csaba megyéspüspök köszönetet mondott a papnövendékek szüleinek, a plébánosoknak és a közösségnek, akik támogatták e két fiatalt választott hivatásukban.


Forrás: Temesvári Egyházmegye

27 megtekintés
bottom of page