top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Ecce Lignum Crucis...

Urunk szenvedésének napján a liturgiát Kerekes László segédpüspök végezte, Kovács Gergely érsek, Jakubinyi György nyugalmazott érsek és a szeminárium elöljáróival együtt. A liturgiát megelőzően a segédpüspök keresztutat végzett a székesegyházban.


A passiót követően Kerekes László segédpüspök homíliájában rávilágított, a néma csendben történő kivonulás által ráhangolódtunk a szertartásra, visszagondolva Krisztus szenvedésére és halálára. Tudjuk, hogy a keresztút olyan megtörtént esemény, amely ma is hatással van az életünkre.


„Utad, Jézus, veled járjuk” – imádkozzuk a keresztút alatt. Csatlakozzunk ma mindannyian jóságos Jézusunkhoz – kérte a püspök. Láttuk Krisztust keresztútja során, ahogyan a gerinctelen Pilátus halálra ítéli; az embereket, ahogy Jézus keresztre feszítését kérik; azt a képet amikor vállára vette a keresztet; amikor megfosztották ruháitól, de keresztre szegezésének is tanúi vagyunk. A tömegben ott látjuk az édesanyja vigasztaló tekintetét; Veronika segítőkészségét; Cirenei Simon segítségnyújtását; a jeruzsálemi asszonyok együttérző sírását; illetve Arimateai Józsefnek és Nikódémusnak a jóakaratát. „Jézus nyomába szegődve, a mi életünkben is megtalálhatjuk az Ő keresztútját. Megtapasztalhatjuk, hogy elítélnek az emberek, ha komolyan vesszük hitünket. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy senki sem áll ki mellettünk, sőt, olykor még a hozzánk közelálló barátok is eltávoznak tőlünk. Ilyen helyzetekben talán életünk nehéz keresztjei, bűnei lehúznak bennünket és az újrakezdés kemény erőfeszítést igényel tőlünk. Mégis, megtapasztalhatjuk, hogy ott vannak azok az emberek is az életünkben, akik kitartanak mellettünk, talán családunk, barátaink, akik mindvégig kiállnak mellettünk és segítenek az út során. Netán azok az ismeretlen emberek, akiket nem ismerünk, mégis segítségünkre sietnek imádságukkal és segítőkészségükkel. Ezzel a hittel boruljunk le ma, nagypénteken Jézus keresztjénél. Higgyük, hogy mi is tudjuk járni az az utat, amelyet Ő is végigjárt s mondjuk: imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!” – zárta homíliáját a segédpüspök.Fotó: Nagy Emil/SIS


43 megtekintés
bottom of page