top of page
Keresés

Egy hosszútávú együttműködés első lépése - PSZT Gyulafehérváron

Amint arról már korábban hírt adtunk, intézetünk adott otthont a 2021. május 17–18. között, első alkalommal szervezett Pre-Szemináriumi Találkozónak, amelynek keretében a romániai magyar nyelvű egyházmegyék katolikus iskoláinak lelki igazgatói és a szeminárium elöljárói tanácskoztak hivatásgondozás témájában. A kétnapos program egy hosszútávú együttműködés első lépése volt, amely során a jelenlévők irányelveket, konkrét javaslatokat és programterveket dolgoztak ki.

A beszélgetések során fény derült arra, hogy a hivatásébresztés szempontjából fontos a papok jelenlétét növelni az oktatási intézményekben, legalább a katolikus iskolákban. Ebből a megfontolásból a spirituálisok az elkövetkezendőkben még inkább be fogják vonni a papokat az iskolai életbe különböző foglalkozások révén. Ugyanígy a gyakorlati-pasztorális évet töltő kispapokat is szeretnék bevonni a közös munkába, hogy ők is rendszeresen látogassák az iskolákat, főként a katolikus tanintézményeket, ahol erre lehetőség van.


Az elkövetkező tanévtől kezdődően új programok révén is szeretnék folytatni a közös munkát, így ősztől kezdődően imaláncba fogják össze diákokat és a kispapokat, akik kölcsönösen imádkoznak majd egymásért egy-egy életszakasz lezárulásáig. Szintén őszi programként szervezik meg a nyílt ajtók napját a szemináriumban, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a szeminárium mindennapjaiba, a kispapok életébe. A tanácskozáson résztvevők ugyanakkor fontosnak tartják, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt továbbra is a diákok a diakónus- és papszentelésen valamint a székesegyházi búcsún, ahol tevékeny részvéttel is bekapcsolódhatnak a szentmise liturgiájába.A találkozónak logója is született, amely a P – Sz – T betűk vizuális megjelenítése révén hordoz üzenetet. A P betű egy fület ábrázol, amely kifejezi, hogy a legfontosabb a hivatásgondozás terén, hogy minél több fiatal meghallja Isten hívó szavát. Az S(z) betű egy szív közepében van megjelenítve, amely hangsúlyozza, hogy a hívó szót a szívbe kell befogadni, oda bezárva tudja kifejteni kegyelmi hatását Jézus szentséges szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve oltalma alatt. A T betű a kereszt, így a három betű egy egységben egy futó embert jelenít meg, aki egy kitűzött cél fele halad, (vatikáni) sárga színben kifejezve, hogy az egyházi szolgálat a cél, vagy ahogyan Szent Pál apostol a filippiekhez írt levelében fogalmaz „Futok a kitűzött cél felé” (Fil 3, 14). A logót egy barna sáv, a földkerekség zárja, amely az „Úr szőlőskertje”, az üdvösségtörténet, így a papi tevékenység színtere is.


A találkozónak emléktrikója is készült a logóval díszítve, amelyet a szeminárium elöljárói ünnepélyesen adtak át a főpásztornak, Kovács Gergely érseknek, megköszönve támogatását és nyitottságát a találkozó iránt.

A találkozó résztvevői folytatják a közös együttműködést, így októberben az online térben, míg jövő év májusában Gyergyószentmiklóson találkoznak.

1 025 megtekintés
bottom of page