top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

Egy közös út kezdeteDecember 10-én, hétfőn, első alkalommal szervezték meg szemináriumunkban a kispapok plébánosai és a szeminárium elöljáróinak találkozóját. A találkozó célja az volt, hogy a kispapokat kísérő plébánosok belekapcsolódjanak a papnevelésbe, valamint együtt gondolkodni, és a mai világ kihívásaira együtt keresni a választ. A találkozó négy szinten zajlott. Először, ebéd után, a kispapok és plébánosaik találkoztak, beszélgettek, megosztották egymással örömeiket, nehézségeiket. Ezt követően a pap a pappal, az elöljárók a plébánosokkal találkoztak. Ezen a találkozón Ft. Obermáyer Ervin prefektus bemutatta a Szentszék által 2016-ban kiadott Ratio fundamentalis dokumentumot, kiemelve a plébánosok szerepét a papnevelésben. Ezután több konkrét javaslat elhangzott a papnevelés és az új kihívások kapcsán. Ezt követte a plébánosok Főpásztorral való találkozása, vagyis a pap és püspök közötti találkozó. Nem utolsó sorban a zsolozsma közös imádkozásában a pap és az Örök Főpap találkozása következett. A találkozó kedélyes, de ugyanakkor felelősségteljes hangulatban zajlott, a résztvevők örültek a találkozónak és reményüket fejezték ki, hogy ez egy közös út kezdete.

92 megtekintés
bottom of page