top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Lelkesedés, becsületes munka, őszinte jóakarat - Tanévnyitó

A Megtestesült Bölcsességről nevezett szeminárium dísztermében nyitották meg az új akadémiai évet. András István rektor elsőként a szemináriumba idén felvételt nyert kispapokat köszöntötte, akik heten első éven, egy társuk pedig harmadéven kezdi meg felkészülését a papi életre, így idén összesen harmincegy bentlakó és hat gyakorlati-pasztorális éven szolgáló kispapja van az intézetnek, ugyanakkor hárman Rómában is tanulnak.

Első éveseink


Ünnepi beszédében a rektor az Isten közeli életre hívta meg a szeminaristákat, hogy ebben az évben valóban kiteljesedhessen a családias légkör a közösségben. Isten Szolgája Márton Áron püspököt idézte, aki püspökké szentelése után köszönőlevelet írt kispapjainak, amelyben arra bíztatta a kispapokat, hogy bár kis számban vannak, mégis becsülettel, őszinte jóakarattal és lelkesedéssel készüljenek az emberek szolgálatára. Ezt a gondolatot a szeminárium elöljárója mintegy programként tárta a kispapok elé, hangsúlyozva három irányelvet a püspök leveléből. Elsőként a lelkesedést hangsúlyozta, hogy a megfakuló hétköznapok során se kedvetlenedjenek el, hanem mindig az öröm és a lelkesedés jellemezze életüket úgy a szemináriumban, mint későbbi papi szolgálatuk során is. A lelkesedés mellett becsületes munkavállalásra hívta meg a kispapokat, hogy a tanulásban és a közösségi életben egyaránt becsülettel végezzék feladataikat. Végül pedig az őszinte jóakaratra buzdította a jelenlévő kispapokat és tanárokat egyaránt, hogy önzetlenül, őszinte jóakarattal tudjanak egymás sikereinek örülni, egymást a nehézségeken is átsegíteni.


Oláh Zoltán intézetigazgató Szent Jeromos példáját állította a kispapok elé, aki az aszkézist és tudományt egyaránt művelte élete során, így a keresztény műveltség kiemelkedő alakjaként példa lehet minden kor embere számára. Azt kívánta, hogy ebben a tanévben Jeromoshoz hasonlóan a tudományt és az aszkézist egyre jobban össze tudják egyeztetni, így egész emberi voltukat tudják képezni az előttük álló időszakban.


Az ünnepség keretében köszöntötték a papnevelő intézet két új tanárát is. Bakó László temesvári püspöki titkárt, aki pasztorális tanár lesz, ugyanakkor latin nyelvet is fog oktatni. Farkas Ervin kisszemináriumi prefektus katekétikát fog tanítani, emellett továbbra is a román nyelv oktatója is marad.

Bakó László pasztorális és latin nyelv tanár Farkas Ervin katekétika és román nyelv tanár


Kovács Gergely érsek közvetlen hang-nemben szólt a kispapokhoz, aki a tanévzáró gondolatát folytatta az évnyitón is, miszerint egyre büszkébb kispapjaira, akik mint fogalmazott „ütik a mércét, nem kell szégyenkezni miattuk”. A rektor ünnepi beszédéhez kapcsolódva arra hívta meg a kispapokat, hogy merjenek emberek lenni és fejlesszék, éljék meg mindennapjaik-ban a természetes erényeket, így a megbízhatóságot, őszinteséget, becsü-letességet és udvariasságot. Arra bíztatta a kispapokat, hogy becsülettel képezzék magukat, tartsanak ki a tanulásban és legyenek egymásnak társai, akik segítik, támogatják egymást, gyakorolva a természetes erényeket. „Legyünk emberek!” – zárta gondolatait a főpásztor.
Fotó: Nagy Emil/SIS


95 megtekintés
bottom of page