top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Esküt tettek az áldozópapjelöltek

A legszentebb áldozatot S.E.R. dr. Kovács Gergely érsek mutatta be, amelynek keretében diakónusaink esküt tettek, és elmondták az apostoli hitvallást, a főpásztor és az intézet elöljárói jelenlétében. Az eskütétel során ígéretet tettek, hogy a papszentelés által szavaik és tetteik révén megőrzik a Katolikus Egyházzal való egységet, a hitigazságokat hűséggel hirdetik és értelmezik, engedelmességgel követik azt, amit a püspökök, mint a hit hiteles hirdetői és tanítói eléjük tárnak és a mindenkori főpásztor munkáját hűséggel segítik.

722 megtekintés
bottom of page