top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Eucharisztia a Sacramentum Caritatis enciklika fényében

Advent I. vasárnapján az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola keretén belül a III. évfolyam kerekasztal beszélgetést szervezett az iskola tagjai számára. A beszélgetés témájaként XVI. Benedek pápa Sacramentum Caritatis enciklikája szolgált.


XVI. Benedek pápa apostoli buzdításának célja néhány új irányt bemutatni, amelyben az Egyház új eucharisztikus buzgóságot tudna kibontakoztatni. Tudjuk, hogy a századok folyamán rengeteg tan felhalmozódott az Eucharisztia szentségével kapcsolatban. Ez a dokumentum arra szeretne felszólítani, hogy mi keresztények tegyük magunkévá az eucharisztikus misztériumból, a liturgikus cselekményekből és az Oltáriszentségből, mint a szeretet szentségéből fakadó új lelki szolgálat készségét: „A megtestesült Isten mindnyájunkat önmagába von. Ebből érthető, miért lett az Agapé az Eucharisztiának is neve: benne Isten Agapéja testileg jön hozzánk, hogy bennünk és általunk tovább hasson.” (SC. 5.) – reflektált az enciklika jelentőségére Czirják Ottó alelnök.

A beszélgetés elindításához néhány kérdést fogalmaztak, mint: a missziós munkában milyen módszerekkel vihetjük közelebb az Eucharisztia titkát az emberekhez? Mit értünk a missziónálás kifejezés alatt? Hogyan kapcsolódhatunk be kispapok, papok, illetve hogyan vonhatjuk be a világi krisztushívőket a helyi egyházaink missziójába? Milyen eszközökkel valósíthatjuk a missziót? Mi élteti a keresztény közösséget?

Ezen kérdések megvitatása végén néhány kispap megosztotta meglátásait, gondolatait a plénum előtt.77 megtekintés
bottom of page