top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Feladat, amelyet alázattal végzett...

Szemináriumunk közösségében fontos szerepet tölt be a főmagiszter, aki képviseli a kispapokat az elöljárók előtt. A főmagiszter olyan személy, akihez bármikor és bármilyen jellegű problémával fordulhatunk, aki gondoskodik a házirend megtartásáról. Néhány napja Kelemen Arnold diakónusnak mondtunk köszönetet eddig végzett főmagiszteri munkájáért, amelyet felelősségteljesen és kellő komolysággal végzett.

Daly Attila a Diáktanács elnöke beszédében kiemelte, hogy Arnold olyan személyiség, akitől példát vehetünk mindannyian az alázatra vonatkozóan. Végül gondolatait az Olvasmányos imaóra szavaival zárta „a bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hűek. Az emberi szívekben biztos alapra lelt, szilárdan fog állni utódaikban is. Az Úr félelme jámbor tudás, a jámborság pedig megőrzi a szívet, és igazzá teszi, vígságot és örömet szerez. Aki féli az Urat, annak jó sora lesz, és végső napjaiban áldásban részesül.

A bölcsesség telje az Úrnak félelme, gyümölcsei egészen megittasítanak. Megtölti házukat csupa drágasággal, szép alkotásaival a csűrük megtelik. A legfőbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét s egészséget teremt maga körül.”

Kelemen Arnold megköszönte a kispapoknak, hogy az évek alatt segítségére voltak mindenben, elfogadták őt, és sikerült együtt a kötelességeket teljesíteni. Kifejezte abbéli örömét is, hogy egy közösséget alkothatnak, együtt készülhetnek a szolgálatra.


Köszönjük minden tevékenységedet!3 947 megtekintés
bottom of page