top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Hitet és jövőt építeni...

Szemináriumunk ad otthont november 11-12. között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet évi találkozójának.

Fotó: SIS

A kolozsvári intézet tanárai Kovács Sándor rektor vezetésével érkeztek Gyulafehérvárra. Az évenkénti találkozás célja, hogy a két intézet elöljárói és tanárai együtt gondolkodjanak, tervezzenek, ugyanakkor lehetőség nyílik egymás problémáinak, sikereinek, örömeinek a megosztására is.


A találkozó első napján Kiss Dénes (BBTE) egyetemi adjunktus, vallásszociológus tartott előadást, amelyben az erdélyi társadalom vallási és kulturális változásait mutatta be az 1990-es évek után. Az előadó reflektált arra, hogy a jövő papjainak, lelkészeinek milyen kihívások közepette kell majd hirdetniük Isten Igéjét.


A találkozó második napján a két intézet elöljárói és tanárai, a kispapokkal együtt a székesegyházban ünnepi laudest végeztek.


A közös imát követően Kovács Gergely érsekkel találkoztak a vendégek és szemináriumunk elöljárói, tanárai. A főpásztor bemutatta az érseki palotát, illetve Isten Szolgája Márton Áron püspök lakosztályát.


Kovács Gergely érsek örömét fejezte ki a két intézmény régi barátságát illetően, bíztatva őket, a jövőben továbbra is ápolják a barátságokat, osszák meg egymással tapasztalataikat, meglátásaikat, hiszen ezáltal segíthetik egymás és az intézmények fejlődését.


86 megtekintés
bottom of page