top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

Közös tervezés

A világjárvány okozta szünet után idén újból megszervezték a gyakorlati éveseket kísérő plébánosok találkozóját, amelyet idén Székelyudvarhelyen, a Szent Pio lelkigyakorlatos házban tartottak 2022. június 8-án.


A hosszú éveken át tartó papképzés részeként 1995-től kezdődően vezették be a kispapok részére az úgynevezett gyakorlati-pasztorális évet, amelynek a során a kispapok a negyedévet követően eleinte egy plébánián és egy szociális intézményben, az utóbbi években két plébánián teljesítenek fél év szolgálatot, azt követően pedig még két évig a szemináriumban készülnek a papságra.


A pasztorális év során egy-egy plébános felel a kispapok neveléséért, aki bevezeti a növendékeket a papi élet gyakorlati részébe, így a papságra készülők nem csak elméleti síkon, hanem gyakorlatban is találkoznak a rájuk váró kihívásokkal, feladatokkal.

A találkozón részt vett Kovács Gergely érsek, a szeminárium elöljárói, András István rektor, Diósi Dávid vicerektor, Kiss Endre spirituális, Lukács Róbert általános helynök, a pasztorális évért felelős teológiai tanár, valamint az idei év gyakorlati éveseinek kísérő plébánosai, Bálint István székelykeresztúri, Csont Ede tusnádi, Göthér Gergely csíksomlyói, László Attila kolozsvár-belvárosi, Péter Arthur kovásznai és Salamon József gyimesbükki plébános, hogy visszatekintsenek az elmúlt évre, értékeljék az elmúlt időszakot és közösen tervezzenek a jövőt illetően.


Az eredményes találkozó két ülésszakban zajlott, amelynek során visszatekintettek az elmúlt időszakra, megosztva egymással tapasztalataikat, értékelve az elmúlt évet. A visszatekintés mellett közösen gondolkodtak a papképzés jövőjéről is, így konzultációt folytattak a papképzésből aktívan részt vállaló plébánosokkal, hogy a megújuló nevelői-oktatói munka minél összehangoltabban működjön és mindenben megfeleljen a szentszéki követelményeknek és a jelen kor kihívásainak. A konzultáció eredményeként összegezték mindazokat a meglátásokat, ötleteket, amely a gyulafehérvári papképzés megújulását szolgálja, hogy a négy egyházmegye fiataljait minél jobban felkészítsék a papi életre, egyre szorosabban együttműködve a gyakorlati részért felelős lelkipásztorokkal, akik közül többen már több mint egy évtizede vállalják a papságra készülő szeminaristák kísérését.

Az eseményen Kovács Gergely érsek köszönetét fejezte ki a jelenlévő plébánosoknak, akik lehetőséget biztosítanak, hogy egy-egy kispap fél évig a plébánia szolgálatában töltse pasztorális évét. Hangsúlyozta, hogy az anyagiakat és energiát is felemésztő szolgálat nagy felelősséggel is jár, hiszen a hivatások formálódásának folyamatában nagy szerepük van a felelős lelkipásztoroknak, akik bevezetik a fiatalokat a lelkipásztori élet örömeibe és kihívásaiba is egyaránt.

20 megtekintés
bottom of page