top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Katolikus iskolák lelkivezetőinek találkozója a papnevelő intézetben

2021. május 17-18-án a magyar tannyelvű római katolikus líceumok lelkivezetőinek találkozója zajlik Gyulafehérváron, a papnevelő intézetben.

A találkozón 9 líceum spirituálisa vesz részt, akik a magyar nyelvű egyházmegyék területén működő líceumokban teljesítenek szolgálatot: Berszán Lajos a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceumból, Keresztes Zoltán a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceumból, Simó Gáspár a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumból, Fechetă Jenő a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumból, Szabó Ervin a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumból, Balla Imre a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumból, Ilyés Lehel a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumból, Tódor Attila a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumból, és Hajlák Attila-István a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumból.

„Prae-seminarium”-találkozó nevet viselő program célja, hogy a szeminárium elöljárói és a katolikus líceumok lelkivezetői együtt, hosszú távon gondolkodjanak a hivatásébresztés és a meglévő hivatások kísérése terén, ezáltal kiegészítve egymás munkáját, hogy mindazok, akik a szemináriumba készülnek, akik szívükben hivatást éreznek, már az intézményes papképzés előtt kísérve legyenek; ugyanakkor segíteni a fiatalokat a döntésben, „megmutatni” nekik a papi élet szépségeit és kihívásait egyaránt.

A találkozón Kovács Gergely érsek köszöntötte a jelenlévőket, aki a szemináriumi elöljárók munkáját megköszönve közös, hosszú távú együttműködésre, konkrét javaslatok, programok kidolgozására kérte fel a résztvevőket. Mint elmondta, első főpásztori teendői között szerepelt a hivatások ügyének felkarolása, hiszen szembesült az egyre növekvő paphiány kihívásával. Épp ezért kezdeményezte lassan fél évvel ezelőtt, hogy a közösségek minél gyakrabban imádkozzanak új papi hivatásokért, hiszen mint hangsúlyozta, a Szentatyával együtt vallja, hogy a közösségek feladata, hivatása, hogy köreikben minél több új papi hivatás szülessen. Arra kérte a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy az együtt gondolkodás szüljön olyan ötleteket, megvalósítható programokat, amelyek mind a négy egyházmegye közös ügyét előre tudják vinni.

András István rektor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a találkozó nem képzés vagy iránymutatás szeretne lenni, hanem közös gondolkodás, hogy hosszú távon hogyan tudnak együttműködni a szeminárium, a katolikus líceumok és az érintett pasztorális bizottságok. A jelenlegi program célja, hogy már az ősszel kezdődő tanévre lehessen programokat, irányelveket megfogalmazni, amely a további együttműködés alapja is lesz. A közös workshopot felvezető impulzusában a Szentszék papképzéssel kapcsolatban megfogalmazott dokumentumából ismertette a katolikus líceumokra és kisszemináriumokra vonatkozó irányelveket, hogy azok miként kísérjék, készítsék fel a szemináriumba jelentkező fiatalokat, akik a papi hivatás ajándékát megkapták.

Diósi Dávid vicerektor az elöljárók által a kispapok körében végzett konzultáció eredményét ismertette a jelenlévőkkel, hogy melyek a jelenleg képzésben lévő kispapok tapasztalatai a hivatásgondozás, hivatásébresztés tekintetében. A pozitív és negatív példákat egyaránt ismertetve pár meglátást, javaslatot is megfogalmazott ráhangoló bemutatójában, amely a program további részében zajló workshop alapját képezte.

Kiss Endre spirituális saját tapasztalatait osztotta meg a résztvevő lelkivezetőkkel, hogy melyek az előre vivő vagy épp hátráltató tényezők a hivatásgondozás területén; mivel lehet segíteni és mivel lehet elijeszteni a fiatalokat, hogy vállalják a papságot, merjenek elindulni Isten hívó hangja után.

A ráhangoló impulzusok után a résztvevők három csoportban fogalmazzák meg meglátásaikat, ötleteiket, hogy azokból a program második napján konkrét, hosszú távú programok, tervek születhessenek. A találkozó keretében a szeminaristákkal együtt lelki programokon is részt vesznek, majd a program zárásaként a főpásztorral együtt a hivatásokért is imádkoznak.

435 megtekintés
bottom of page