top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Kovács Gergely érsek püspökké szentelésének évfordulója

Szent Péter apostol székfoglalásának napján kettős ünnepet ültek a papnevelő intézetben, hiszen két éve ezen a napon szentelték püspökké Kovács Gergely érseket, ugyanakkor épp ezen az ünnepen látogatott a szemináriumba Románia apostoli nunciusa, Miguel Maury Buendía érsek is.

Az ünnep szentmisével vette kezdetét, amelyet Miguel Maury Buendía nuncius celebrált, Kovács Gergely érsekkel, Jakubinyi György nyugalmazott érsekkel, Kerekes László segédpüspökkel, a papnevelő intézet tanáraival és az érseki hivatal papjaival együtt.

Az apostoli nuncius homíliája kezdetén átadta a növendékeknek Ferenc pápa üdvözletét. „A pápa megkért, hogy biztosítsalak benneteket szeretetéről és bátorítsalak benneteket formációs utatok folytatásában, amely emberi, szellemi és lelki síkon történik, és arra késztetett benneteket, hogy elhagyjátok családjaitokat, barátaitokat és származási helyeteket, hogy belépjetek egy különleges közösségbe, a szemináriumba.”

A szentbeszédben Péter apostol személyét hozta közelebb az ünneplőkhöz, akit az evangélium tüzes, nagylelkű és bűnös emberként mutat be, aki mégis képes az őszinte bűnbánatra. Olyan személyiség, aki képes lett volna levágni bárkinek a fülét, félelemből megtagadta Mesterét, de mindez mindannyiunkkal is megtörténik. Nem kell mást tennünk, mint követni Jézust, és nyitottaknak lenni Isten kegyelmére és sugallatára. Személyes tulajdonságaink nem akadályozhatnak minket a szolgálatban, hiszen korlátaink és hűtlenségeink ellenére az a lényeg, hogy tudjunk és akarjunk segíteni másoknak, hogy rátaláljanak Istenre. „Kedves kispapok! Tekintsetek édesanyánkra, a Boldogságos Szűz Máriára, aki pünkösdkor Szent Péterrel együtt részesült a Szentlélek kiáradásában, és kérjétek őt bizalommal, hogy ti is örömmel szenteljétek életeteket mások szolgálatára és így egy napon papként szent tanítói legyetek a rátok bízottaknak. Ezt kérem a Szűz Anyától számotokra és számunkra, itt jelenlévő püspökök és papok számára” – zárta szentbeszédét.


A szentmisét követően Miguel Maury Buendía apostoli nuncius a kispapokkal találkozott. A bensőséges hangulatú együttlét elején a nuncius mintegy atyai tanácsként rávilágított arra, hogy több hívő imádkozik naponta értük, kispapokért. „Tudatosítsuk, hogy Istennek mindenkivel egyenként meghatározott terve van, csupán keresnünk és megértenünk kell, hogy mit vár el tőlünk az Isten.” Emlékeztetett, hogy Ferenc pápa a napokban a papokhoz intézett beszédében két fontos dolgot emelt ki: a személyes imát és a papi barátságot, közösséget. „Az ima nem időpocsékolás, hanem a nap legfontosabb pillanata. S a szemináriumban kötött barátságok egész életen át segítenek benneteket” – hangsúlyozta a nuncius. A találkozó meghitt, közvetlen volt, ahol a kispapok kérdezték a nunciust papi hivatásának alakulásáról, diplomáciai munkájáról, az elmúlt időszakban elkezdődött szinodális útról, a járványhelyzet hatásáról egyházunkban, ugyanakkor a nyugati szekularizáció kihívásairól.

Miguel Maury Buendía apostoli nuncius a kispapok körében


A találkozó közös ünnepi ebéddel zárult, ahol András István rektor és Ferencz Zsolt főmagiszter köszönték meg a kimagasló vendégnek a látogatást, aki már hétfő este a közösségbe érkezett, hogy kispapok mellett az elöljárókkal és a tanári karral is személyesen találkozhasson, megerősítve munkájukban és hivatásukban a közösség tagjait, tolmácsolva Ferenc pápa üzenetét.

Kiss Endre spirituális, Miguel Maury Buendía nuncius, Diósi Dávid vicerektor, Kovács Gergely érsek, András István rektor


A kispapok nevében Ferencz Zsolt főmagiszter megköszönte az apostoli nunciusnak a bátorítást, a bíztatást és a megerősítést, majd egy Mayer Nándor kispap által festett képpel ajándékozták meg. Nem maradhatott el a főpásztor, Kovács Gergely érsek köszöntése sem, akinek a főmagiszter azt kívánta, hogy lássa meg a rábízottak körében munkájának, Isten tervének szárba szökkenését, kibontakozását.


Fotók: Nagy Emil/SIS

39 megtekintés
bottom of page