top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Krisztus követésére készülve... – ballagási ünnepség szemináriumunkban

A május-június hónapok úgy a középiskolákban, mint az egyetemeken a végzős hallgatók számára a kicsengetést, a ballagást hozzák magukkal.


2023. május 31-én, esős időjárás közepette, a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézetben is sor került a hatodéves diakónusok ballagására, amelyen jelen voltak a nagy- és kisszeminárium elöljárói, a tanári kar képviselői, valamint a kispapi közösség tagjai.

2023-as végzős diakónusok (balról jobbra): Mayer Nándor (Csedreg), Ferencz Zsolt (Csíkszentsimon), fr. Csáki Ferenc Fülöp OFM (Ajnád), Vagrin István (Csedreg) és Virág István (Gyimesbükk).

A ballagási ünnepség hálaadó szentmisével vette kezdetét. Szemináriumunk spirituálisa, Kiss Endre, a kispapoknak, különösen a végzős diakónusoknak intézett szentbeszédében kiemelte, hogy a Krisztussal való kapcsolat szolgálatot jelent, hiszen "az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Mk 10,45) Majd hozzátette: "Ma hálát adunk a papi hivatás ajándékáért.", tanácsul adva a végzősöknek, hogy a papszentelésig hátralevő egy hónapot az Úrral együtt imádságos és hálaadó lelkületben töltsék el.

A szentmisét követően sor került az ünnepi beszédekre. Elsőként a szeminárium rektora, András István osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel. Kihangsúlyozta, hogy a ballagás egyfajta reflexió, amelyben a végzős hallgató visszatekint, segítségével lehetségessé válik annak tudatosítása és felmérése, hogy mi az, amit a tanulmányi évek alatt elsajátítani tudtak a végzősök. Az elöljáró kidomborította beszédében, hogy a "szemináriumi évek arra szolgálnak, hogy a legjobban felkészülhessetek [ti. a végzős diakónusok] Krisztus követésére, mert Neki a legjobb kell." Végezetül tanácsul adta a búcsúzó diakónusoknak: "mindenkor fejlődésre nyitottak legyetek."

A papszentelés előtt álló öt diakónust a kispapi közösség nevében Ferencz Egon-József diakónus, az V. évfolyam felelőse búcsúztatta, aki a búcsúzás szavai mellett előtérbe állította a végzős szeminaristák mindazon tulajdonságait, amelyek a közösség számára hiányozni fognak, és amelyeket minden kispap magával fog vinni: "Valamit, amin jót lehet nevetni szomorkásabb napokon, valamit, ami hasznos tapasztalat lesz nehéz időkre, vagy csak egyszerűen olyan dolgokat, amelyeken jól lehet nosztalgiázni a reggeli kávé mellett."

A bensőséges ünnepet Kováts Álmos-Botond másodéves kispap szavalata tette szebbé a Schneider Arnold kántor úr és Barna Miklós-István harmadéves kispap által vezényelt kiskórussal együtt.

A búcsúzó diakónusok nevében Vagrin István fogalmazta meg gondolatait, aki visszatekintve az elmúlt hétéves képzésre hangsúlyozta, hogy a szemináriumi képzés hasonló az otthon eltöltött hét évhez: a kispap, akárcsak a kisgyerek, napról napra tanul, fejlődik és formálódik, amelyben nagy szerep jut a baráti közösségnek. A hála szavai mellett tanácsokkal is ellátta a közösség tagjait, kiemelve a közösségi segítségkérés és -nyújtás fontosságát.

A szeminárium szokásai szerint a ballagás zárómomentuma az intézet csengőjének megszólaltatása volt, ezzel is kifejezve, hogy ebben az évben a szentelendők számára utoljára szólt a csengő, amely a tanulmányi évek lezárását jelentette.

Fotók: Kováts Álmos-Botond/SIS

1 558 megtekintés
bottom of page