top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Lektor- és akolitusavatás

A szeminárium közösségének fontos ünnepe a szolgálatok feladása, így a hagyományokhoz híven, március 26-án, feketevasárnap Kovács Gergely érsek a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban a harmadéves kispapokat lektorokká, míg a negyedéves kispapokat akolitusokká avatta. Az ünnepen jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Kerekes László segédpüspök, a szeminárium elöljárói és tanárai, a központi papság, illetve a jelöltek szülei, testvérei és barátai.


Az evangélium után, a szeminárium rektora András István kiszólította a jelölteket, akik a lektori és akolitusi szolgálatok felvételét kérték, azt követően Kovács Gergely érsek szólt az ünneplőkhöz.

A főpásztor szentbeszédében a lektorokjelöltek számára felhívta figyelmüket, hogy: „nem pusztán egy szövegrész felolvasásáról van szó, hanem a hit ápolásáról. Nem mindegy, hogy ezt hogyan teszitek. Ugyanakkor, ti magatok is fogadjátok be a Szentlélek tanító szavát, elmélkedjétek át és napról napra jobban sajátítsátok el Mesterünk tanítását.” Az akolitusjelöltekhez atyai szeretettel szólt: „ezentúl Krisztus Testét érintitek az Oltáriszentségben: mindig szent komolysággal tegyétek. Szeressétek mindazokat, főleg az elesetteket és betegeket, akik általatok vehetik magukhoz Krisztus Testét.”

A szentbeszédet követően a lektorjelöltek átvették a püspöktől a Szentírást, aki felhívást intézett hozzájuk: „Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.” A lektorok megbízatása lesz a szent szövegek felolvasása, amelyek az igeliturgia részében hangzanak el.

Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást...


Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, aki átadta a szentmise ünneplésére előkészített adományokat, mondván: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál.” Az akolitusok feladata lesz a szentmiséken való áldoztatás és a szent edények megtisztítása, de elvihetik az Oltáriszentséget az idősek, betegek otthonába, szentségimádást és különböző liturgikus cselekményeket végezhetnek, többek között igeliturgiát is.

Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret...


Az újonnan avatott akolitusok: Lázár Hunor Imre (Lövéte), Csibi Levente (Csíkcsobotfalva), Melega Ferenc István (Aknasugatag)

Az újonnan avatott lektorok: Antal Endre (Gyimesbükk), Tóth Gellért-Huba (Miklósvár), Boarna Miklós-István (Bólya), Kiss Szilárd (Gyergyóalfalu), Melega Ferenc István (Aknasugatag)

Fotók: Kováts Álmos-Botond/SIS

162 megtekintés
bottom of page